Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zarządzanie nieruchomościami | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zarządzanie nieruchomościami

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Dlaczego warto

szkolenie przygotuje do nowego i kreatywnego spojrzenia na nieruchomości; uczestnicy otrzymają  gotowe rozwiązania, które będą miały finansowe przełożenie w postaci zmniejszenia kosztów i uzyskania większych przychodów z nieruchomości. Nie mniej istotne będzie odkrycie sposobów na jak najmniej konfliktowe zarządzanie i bezpieczeństwo dla  wszystkich uczestników procesu zarządzania oraz zmniejszenie barier dla Wykonawców w praktyce składania ofert i realizowania zamówień publicznych.


Odbiorcy szkolenia:

 • osoby zarządzające nieruchomościami,
 • kierownicy administracyjni,
 • osoby odpowiedzialne za komercjalizację powierzchni i uzyskiwanie przychodów z nieruchomości,
 • osoby wykonujące dokumentację w zamówieniach publicznych,
 • osoby przygotowujące przetargi na wynajem i dzierżawę nieruchomości, na sprzedaż oraz do realizacji zadań w ramach PPP.

Program

 1. Definicja zarządzania nieruchomościami
 • Podstawy prawne
 • Kwalifikacje
 1. Zarządzanie nieruchomością  na przykładzie ośrodka rekreacyjno- sportowego z funkcją biurową, handlowo-usługową
 2. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
 • Dokumentacja księgowa i techniczna
 • Protokoły
 • Optymalne przejęcie
 1. SIWZ – elementy dla zarządcy
 • Szacowanie wartości
 • OPZ
 • PFU
 • Pozostałe zapisy istotne dla zarządcy
 • Udostępnianie dokumentacji technicznej
 • Kary małe czy duże
 • Przenoszenie zakresów obowiązków
 • Rażąco niska cena
 1. Usługi utrzymania porządku i czystości
 • System PCK
 • Inwentaryzacja pomieszczeń
 • Ograniczenia sprzętowe
 • Wymagania materiałowe
 • Kalendarium usług
 • Czynności i efekty
 • Utrzymanie gwarancji i rękojmi
 1. Usługi ochrony/dozoru/monitorowania
 • Pracownicy i ich kompetencje
 • Kalendarium
 • Zakres obowiązków
 • Systemy zabezpieczeń
 1. Gospodarka odpadami
 • Obowiązki prawne
 • Mycie pojemników i utrzymanie dyscypliny segregowania
 • Odpady zielone
 • Odpady medyczne
 1. Media
 • Woda
 • Ścieki
 • Energia elektryczna
 • Energia cieplna
 • Źródła odnawialne
 • Gaz
 1. Przeglądy budowlane
 • Kategorie obiektów budowlanych
 • Inwentaryzacja instalacji i elementów nieruchomości podlegających obowiązkowym przeglądom
 • Kompetencje osób wykonujących przeglądy
 1. Remonty i modernizacje
 • Plany remontowo-budowlane
 1. Polityka finansowa nieruchomości
 • Miejsca przypisanie kosztów
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Zamówienia i ich łączenie
 • Miejsca powstawania przychodów
 1. Użytkownicy nieruchomości
 • Pracownicy
 • Firmy wykonujące usługi
 • Dostawcy
 • Najemcy
 • Klienci
 1. Najemcy- umowy najmu
 • Ogłoszenie i przygotowanie oferty najmu
 • Wyodrębnienie części wspólnych
 • Koszty wspólne eksploatacyjne
 • Koszty powierzchni najmu
 • Refakturowanie kosztów
 • Regulamin najmu
 • Istotne warunki najmu
 • Inwestycje w przedmiocie najmu
 1. Bezpieczeństwo
 • Porozumienie pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie nieruchomości i ustanowienie koordynatora ds. BHP
 • Regulaminy BHP dla pracowników, najemców, klientów
 • Szkolenia
 • Osoby niepełnosprawne
 • Wypadki
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Opinie

Szkolenie bardzo profesjonalne. Materiały przydatne. Ekspert w ciekawy sposób przedstawia tematykę. Wiele przykładów z życia, które pomagają zrozumieć problematykę.

Marlena Chmielarz - Erbud Industry Centrum Sp. z o.o.

Trener bardzo dobry, jasno wyraźnie przekazuje informacje. Odpowiada na każde zadane pytania. Ogólnie jestem zadowolona ze szkolenia. Dokładne precyzowanie odpowiedzi.

Iwona Olszewska - Sąd Rejonowy w Legionowie