Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne | Szkolenia zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, nowelizacja
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie ma polegać na analizie udzielenia zamówień na usługi społeczne, które po nowelizacji mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku zamówień publicznych.

 

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Wykonawcy
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program

 1. Pojęcie usług społecznych
 1. zamówienia mieszane;
 2. powody odmiennej regulacji procedur przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne.
 1. Zasady udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750 000 euro
 1. ogłoszenie o zamówieniu:
 • zawartość;
 • miejsce publikacji.
 1. przebieg procedury:
 • zasada przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji w praktyce;
 • terminy składania ofert i zawarcia umowy;
 • kryteria;
 • opis przedmiotu zamówienia – czy zamawiający może używać znaków towarowych przy opisie przedmiotu zamówienia i czy musi przestrzegać wymagań art. 29 ust. 3a?
 1. środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.
 1. Udzielanie zamówień społecznych o wartości równej i przekraczającej 750 000 euro
 1. określenie sposobu przeprowadzenia postępowania;
 2. tryby udzielenia zamówienia
 • tryby ogłoszeniowe;
 • tryby na zaproszenie imienne.
 1. przepisy ustawy mające zastosowanie przy udzielaniu zamówienia na usługi społeczne;
 2. czynności regulowane samodzielnie przez Zamawiającego.
 1. Informacje konieczne do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach na usługi społeczne.