Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Prawa autorskie w zamówieniach publicznych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Prawa autorskie w zamówieniach publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy o prawie autorskim z nastawieniem na prawidłowe regulacje w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia.

Szkolenie adresowane jest do osób przygotowujących dokumentację przetargową, opisy przedmiotu zamówienia i istotne postanowienia umowy, a także realizujących umowy zawarte w oparciu o zamówienia publiczne.

Program

 

PROGRAM PRAWO AUTORSKIE:

 

 1. Model ochrony prawnautorskiej w Polsce (zakres ochrony, rodzaje utworów, ochrona prawna treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ochrona baz danych, korzystanie z opracowania utworu).
   
 2. Utwory pracownicze (nabycie praw przez pracodawcę, identyfikacja zakresu obowiązków wynikających ze stosunku pracy, przyjęcie utworu przez pracodawcę).
   
 3. Podział na autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste.
   
 4. Umowy w obrocie autorskimi prawami majątkowymi  (podstawowe zasady zawierania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych, w tym zasada specyfikacji, forma umowy).
   
 5. Prawnoautorska ochrona projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych (zabezpieczenie umów
  na inwestora - przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, prawo do integralności utworu, nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji).

   
 6. Ochrona prawna programów komputerowych. Nabycie praw do programu komputerowego przez pracodawcę. Prawa do modyfikacji i rozwoju oprogramowania. Ochrona dokumentacji wykonawczej. Przeniesienie autorskich praw majątkowych (podstawowe postanowienia dot. zakresu oraz wynagrodzenia). Umowy licencyjne na oprogramowanie standardowe. Licencje open source. Depozyt kodów źródłowych.

 

 

Opinie

Doskonałe podejście trenera do pytań indywidualnych, wyczerpujące odpowiedzi poparte doświadczeniem, elastyczne podejście do czasu szkolenia, ale utrzymywanie dyscypliny względem prezentowania informacji . Gorąco polecam.

Joanna Grocka - MJWPU

Jestem pod wielkim wrażeniem wiedzy prowadzącego szkolenie. Pełny profesjonalizm, zaangażowanie, nowatorskie spojrzenie na problemy. Z pełną odpowiedzialnością polecam każdemu.

Marzena Budyta-Abbott - Laboratories Poland