SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Obowiązkowe zmiany w RODO po 25 maja 2018- jak się przygotować by uniknąć kar

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu podstaw prawnych (RODO, Ustawa o ochronie danych osobowych Rozporządzenie w sprawie Krajowych ram interoperacyjności,normy ISO 27001), praktyczną umiejętność wdrożenia zasad systemu ochrony danych osobowych, przeprowadzenia audytu, opracowania dokumentacji audytowej i z zakresu odo.

Odbiorcy szkolenia:

  • Inspektorzy ochrony danych osobowych
  • administratorzy danych osobowych
  • Dyrektorzy i prezesi jednostek państwowych
  • Właściciele i prezesi firm prywatnych

 

PROGRAM

1. Zasięg terytorialny.

2. Do jakich danych RODO nie ma zastosowania?

3. Zasady ochrony danych.

4.Objaśnienia definicji

5. Podstawy prawne przetwarzania danych - art. 6, 9 i 10 RODO

6. warunki wyrażenia i odwołania zgody.

7. Obowiązki informacyjne  (art. 13 i 14 RODO).

8. Modyfikacja praw osób, których dane dotyczą np. wprowadzenia prawa do bycia zapomnianym, ograniczenie przetwarzania, prawa do kopii danych, prawa do przeniesienia danych (art. 15-22 RODO).

9. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. Zasady udostępniania danych osobowych.

11.Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.

12. Na czym polega podejście oparte na ryzyku?

13. Jak należycie wykonać analizę ryzyka?

14. DPIA, czym jest i kiedy ją wykonać?

15. Obowiązkowe powołanie IOD w przypadkach określonych w rozporządzeniu.

16. Zakres obowiązków i odpowiedzialność IOD,

17. Czym jest incydent i jakie należy podjąć czynności

18.Rejestr czynności przetwarzania 

19. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

20. Współadministratorzy

21. Kodeksy postępowania

22. Odpowiedzialność.

OPINIE

Po raz kolejny skorzystałam z oferty szkoleniowej ApexNet i utwierdziłam się w przekonaniu, że warto sięgać po sprawdzoną ofertę. Szkolenie intensywne, w 100% zgodne z ofertą, przeprowadzone w sposób przykuwający uwagę.

Angelika Kamińska - Ministerstwo Środowiska

Uczestniczę średnio dwa razy w roku w szkoleniach ApexNet. Po raz kolejny jestem w pełni usatysfakcjonowany. Szkolenia bardzo pomagają mi w codziennej pracy. Bardzo dobry kontakt z trenerem poza szkoleniem.

Krzysztof Strusiński - Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

CENA ZAWIERA

  • Materiały szkoleniowe

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena