Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne w świetle elektronizacji | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne w świetle elektronizacji

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi obowiązkami związanymi z elektronizacją
zamówień publicznych oraz przekazanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w systemie zamówień
publicznych po 18 października 2018 r.

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Pracownicy komórek zamówień publicznych
  • Zamawiający i wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia
  • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
  • Specjaliści ds. zamówień publicznych
  • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Program

PROGRAM:


1. Prawne umocowanie elektronizacji. Wymagania ustawowe w sprawie elektronizacji zamówień,
elektronizacja zamówień w UE;


2. Platforma e – usług - przygotowywana przez UZP i Ministerstwo Cyfryzacji: wymagania
formalne, jak w praktyce będzie wyglądała procedura składania ofert za pomocą Platformy;


3. Platformy zakupowa dla Jednostek Administracji Państwowej – przygotowywana przez Centrum
Obsługi Administracji Rządowej - wymagania formalne, jak w praktyce będzie wyglądała
procedura składania ofert za pomocą Platformy;


4. Przykłady funkcjonujących platform Zamawiających Centralnych;


5. Konieczność wskazywania wymagań technicznych i organizacyjnych wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych:

- specyfikacje połączenia,
- format przesyłania danych,
- kodowanie i oznaczenie czasu odbioru.


6. Środki komunikacji elektronicznej spełniające ustawowe wymagania dla systemów
teleinformatycznych;


7. Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 r.


8. Bezpieczny podpis elektroniczny, ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie;


9. Komercyjne portale e – Usług;


10. Pułapki i bariery występujące w elektronizacji zamówień;


11. Stan i poziom przygotowań rynku wykonawców;
a.) Omówienie praktycznych problemów podczas przygotowywania i prowadzenia
postępowania w świetle orzecznictwa:
- właściwy opis przedmiotu zamówienia;
- dzielenie zamówień na części;
- warunki udziału w postępowaniu – sposób formułowania;
- zatrudnianie na podstawie umowy o pracę – przykłady zastosowań i zapisy;
b.) Warsztat JEDZ: przygotowanie, omówienie błędów, braków i sposobów
poprawiania/badania/uzupełnianie JEDZ.
c.) Problematyczne przesłanki do wykluczenia wykonawców;
d.) Selfcleaning w praktyce i orzecznictwie
e.) Ocena złożonych ofert pod kątem poprawiania błędów i weryfikacji zgodności ofert ze

Opinie

Trener bardzo dobry, jasno wyraźnie przekazuje informacje. Odpowiada na każde zadane pytania. Ogólnie jestem zadowolona ze szkolenia. Dokładne precyzowanie odpowiedzi.

Iwona Olszewska - Sąd Rejonowy w Legionowie

Doskonałe podejście trenera do pytań indywidualnych, wyczerpujące odpowiedzi poparte doświadczeniem, elastyczne podejście do czasu szkolenia, ale utrzymywanie dyscypliny względem prezentowania informacji . Gorąco polecam

Joanna Grocka - MJWPU