Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zasady udzielania zamówień związanych z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej

Kontakt

Milena Zaremba

telefon: 222058901
milena.zaremba@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia i wątpliwości w praktyce stosowania Prawa
zamówień publicznych w działalności kulturalnej. Celem szkolenia jest zweryfikowanie wiedzy i
udoskonalenie jej poprzez ćwiczenia.

ODBIORCY SZKOLENIA


• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów
do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień
publicznych w działalności kulturalnej

 

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

PROGRAM:


1. Zamówienia w zakresie kultury, których wartość nie przekracza progów unijnych, a przepisy PZP;


2. Specyfika udzielania zamówień o wartości przekraczającej 30 000 euro w instytucjach kultury;


3. Podstawowe warunki prawidłowości udzielania zamówień, do udzielania których nie stosuje się
przepisów ustawy PZP;


4. Określenie przedmiotu zamówienia na zamówienie w zakresie kultury, na przykładach dostaw i usług;
- definiowanie przedmiotu zamówienia;
- dzielenie zamówienia na części i łączenie zamówień;
- specyfika zamówień w działalności kulturalnej;


5. Szacowanie wartości zamówienia – występujące trudności;


6. Elementy ochrony prawnoautorskiej w zamówieniach w zakresie kultury (zakres ochrony, rodzaje
utworów, korzystanie z opracowania utworu, podział na autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa
osobiste).


7. Umowy w obrocie autorskimi prawami majątkowymi (podstawowe zasady zawierania umów
przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych, w tym zasada specyfikacji, forma
umowy).


8. Zamówienia na usługi społeczne – problematyka;


9. Kryteria oceny ofert na zamówienia z zakresu kultury;


10. Elektronizacja zamówień - co czeka zamawiających w 2018 roku?

Opinie

Szkolenie merytoryczne, duży zakres omawianych zagadnień. Pomocne indywidualne konsultacje i wyczerpujące odpowiedzi na pytania.

Waldemar Wawer - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Szkolenie na temat (co cenne), prowadzący trener w sposób interesujący przedstawił zagadnienie.

Ewa Nowakowska - Śliwińska- Teatr Polski w Warszawie

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 20 marca 2018 Iwona Holka 495.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia