Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zasady udzielania zamówień związanych z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zasady udzielania zamówień związanych z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia i wątpliwości w praktyce stosowania Prawa
zamówień publicznych w działalności kulturalnej. Celem szkolenia jest zweryfikowanie wiedzy i
udoskonalenie jej poprzez ćwiczenia.

ODBIORCY SZKOLENIA


• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów
do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień
publicznych w działalności kulturalnej

 

Program

PROGRAM:


1. Zamówienia w zakresie kultury, których wartość nie przekracza progów unijnych, a przepisy PZP;


2. Specyfika udzielania zamówień o wartości przekraczającej 30 000 euro w instytucjach kultury;


3. Podstawowe warunki prawidłowości udzielania zamówień, do udzielania których nie stosuje się
przepisów ustawy PZP;


4. Określenie przedmiotu zamówienia na zamówienie w zakresie kultury, na przykładach dostaw i usług;
- definiowanie przedmiotu zamówienia;
- dzielenie zamówienia na części i łączenie zamówień;
- specyfika zamówień w działalności kulturalnej;


5. Szacowanie wartości zamówienia – występujące trudności;


6. Elementy ochrony prawnoautorskiej w zamówieniach w zakresie kultury (zakres ochrony, rodzaje
utworów, korzystanie z opracowania utworu, podział na autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa
osobiste).


7. Umowy w obrocie autorskimi prawami majątkowymi (podstawowe zasady zawierania umów
przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych, w tym zasada specyfikacji, forma
umowy).


8. Zamówienia na usługi społeczne – problematyka;


9. Kryteria oceny ofert na zamówienia z zakresu kultury;


10. Elektronizacja zamówień - co czeka zamawiających w 2018 roku?

Opinie

Szkolenie merytoryczne, duży zakres omawianych zagadnień. Pomocne indywidualne konsultacje i wyczerpujące odpowiedzi na pytania.

Waldemar Wawer - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Szkolenie na temat (co cenne), prowadzący trener w sposób interesujący przedstawił zagadnienie.

Ewa Nowakowska - Śliwińska- Teatr Polski w Warszawie