Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - RODO, czyli rewolucja w ochronie danych osobowych po 25 maja 2018- jak przygotować się do zmian by uniknąć kar. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

RODO, czyli rewolucja w ochronie danych osobowych po 25 maja 2018- jak przygotować się do zmian by uniknąć kar.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że w kwietniu 2016 weszły w życie przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO), a od 25.05.2018 rozpoczną się kontrole sprawdzające wprowadzenie rozporządzenia w
instytucjach?
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych obowiązków ciążących na
Administratorze Danych Osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Inspektorzy ochrony danych osobowych
• Administratorzy danych osobowych
• Dyrektorzy i prezesi jednostek państwowych
• Właściciele i prezesi firm prywatnych

 

Program

Program szkolenia


1. Zasięg terytorialny.
2. Do jakich danych RODO nie ma zastosowania?
3. Zasady ochrony danych.
4.Objaśnienia definicji
5. Podstawy prawne przetwarzania danych - art. 6, 9 i 10 RODO
6. warunki wyrażenia i odwołania zgody.
7. Obowiązki informacyjne (art. 13 i 14 RODO).
8. Modyfikacja praw osób, których dane dotyczą np. wprowadzenia prawa do bycia zapomnianym, ograniczenie przetwarzania, prawa do kopii danych, prawa do przeniesienia danych (art. 15-22 RODO).
9. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.
10. Zasady udostępniania danych osobowych.
11.Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.
12. Na czym polega podejście oparte na ryzyku?
13. Jak należycie wykonać analizę ryzyka?
14. DPIA, czym jest i kiedy ją wykonać?
15. Obowiązkowe powołanie IOD w przypadkach określonych w rozporządzeniu.
16. Zakres obowiązków i odpowiedzialność IOD,
17. Czym jest incydent i jakie należy podjąć czynności
18.Rejestr czynności przetwarzania
19. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego
20. Współadministratorzy
21. Kodeksy postępowania

Opinie

Szkolenie jest profesjonalnie, przeprowadzone merytorycznie i kompetentnie przez przedstawiciela firmy APEXnet. Moja ocena jest celująca.

Rafał Grzywacz - Exodo Drilling SA

Firma szkoleniowa APEXnet organizując szkolenia z zamówień publicznych w sposób szczególny zwraca uwagę na dobór wykładowców. Są to osoby merytorycznie przygotowane, a szkolenia są prowadzone w sposób komunikatywny zarówno dla osób początkujących jak również dla zaawansowanych

Zbigniew Suliński - Urząd Gminy Baboszewo