Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) – nowości 2018 | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) – nowości 2018

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Dlaczego warto?

 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
 • poznasz najnowsze interpretacje Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • usprawnisz proces realizacji zamówień  we ramach zasady konkurencyjności
 • zmniejszysz ryzyko korekt finansowych z tytułu popełnionych błędów zarówno w okresie realizacji projektu, trwałości i całym okresie archiwizacji dokumentów
 • prowadzący zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących problemów, z którymi uczestnicy mają do czynienia przy realizacji swoich projektów

Adresaci szkolenia:

 • samorządy i jednostki im podległe
 • zakłady budżetowe i szpitale
 • spółki komunalne oraz instytucje kultury
 • urzędy marszałkowskie
 • centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia.

 

Program

Program szkolenia:

 1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020
 1. Postanowienia umowy a zapisy wytycznych
 1. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.
 1. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.
 1. Pomoc publiczna – na co szczególnie zwracać uwagę?
 1. Kwalifikowalność wydatków
 1. Zasada konkurencyjności/rozeznania rynku
 1. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303).
 1. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 1. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej:
 1. Nowe podejście do tematu oszczędności w fazie operacyjnej projektu.
 1. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.
 1. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej:
 1. Zasady określenia poziomu dofinansowania:
 1. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.
 1. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art.  71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020
   
 2. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje.
   
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.
   
 4. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020
   
 5. Promocja projektów w okresie trwałości.
   
 6. Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników.

 

Opinie

Szkolenie w pełni wyczerpujące zakres merytoryczny, prowadzone w bardzo przystępny sposób. Eksperci bardzo kompetentni, posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie. Organizacja szkolenia przez firmę APEXnet na wysokim poziomie.

Sylwia Mordzak - ARiMR

Szkolenie APEXnet spełniło moje oczekiwania. Duże zaangażowanie trenera. Wysoki poziom wiedzy prowadzącego szkolenie i umiejętność jej przekazywania. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych przez APEXnet.

Maja Hernik - FIRR