Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektronizacja zamówień publicznych okiem prawnika i problemy z nią związane | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień publicznych okiem prawnika i problemy z nią związane

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest nabycie nowej wiedzy dotyczącej elektronizacji zamówień publicznych po zmianach 18 października 2018 r. Ekspert poruszy na szkoleniu kwestię najpotrzebniejszych narzędzi elektronicznych oraz przekaże szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków w postępowaniu.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Program

A. Wpływ elektronizacji zamówień pubicznych na przygotowanie postępowania
1. Planowanie zamówień publicznych

 • Plan finansowy a plan zamówień publicznych
 • Szacowanie wartości zamówienia – jak to robić?
 • Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
 • Szacowanie na przykładach
 • Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
 • Korekty planu zamówień publicznych


2. Przygotowania dokumentacji w postaci elektronicznej

 • Ogłoszenie, siwz i inne dokumenty
 • Przygotowanie formularza JEDZ


3. Informacje o komunikacji elekktroniczej między zamawiającym a wykonawcami


B. Zastosowanie narzędzie elektronicznych do organizacji postępowania o zamówienie Publiczne
1. Zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia
2. E-usługi
3. E-Puap
4. Platformy dedykowane


C. Przebieg postępowania a elektronizacja Zamówień
1. Etap składania ofert lub wniosków

 • Składania ofert/wniosków
 • Składanie JEDZ
 • Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia
 • Forma elektroniczna dokumentu
 • Postać elektroncizna dokumentu
 • Podpis elektroniczny
 • Elektroniczne śodki komunikacji
 • Szyfrowanie dokumentów
 • Pełnomocnictwa


2. Elektroniczna komunikacja zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania

 • Wzwania do uzupełnienia dokumentów
 • Wezwania do wyjaśnień
 • Zapytania i odpowiedzi
 • Poprawianie omyłek
 • Wadium
 • Wykluczanie wykonawców
 • Odrzucanie ofert
 • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
 • Unieważnianie postępować


3. Elektronizacja a procedura odwrócona


D. Merytoryczne aspekty postępowania
1. Jak opisywać przedmiot zamówienia?

 • Elementy obowiązkowe
 • Elementy dopuszczalne
 • Elementy zakazane


2. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.

 • Zakres wymagań
 • Poziom wymagań


3. Kryteria oceny ofert

 • Bilans kryteriów
 • Niebezpieczeństwa


4. Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
5. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach
6. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych


E. Elektronizacja a umowy w zamówieniach Publicznych
1. Zawarcia umowy w formie elektronicznej
2. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
3. Kary umowne w umowach
4. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
5. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problem
6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
7. Osoby odpowiedzialne
8. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny


F. Rozliczenia z wkonawcami a elektronizacja zamówień Publicznych
1. Zastosowanie e-faktury
2. Ustrukturyzowane e-faktury
3. Platforma elektronicznego fakturowania

Opinie

Merytorycznie szkolenie przygotowane bardzo dobrze, organizacja na wysokim poziomie. Godne polecenia. Trener bardzo komunikatywny, na bieżąco wyjaśniał zaistniałe problemy i odpowiadał na pytania.

Danuta Paul – Piątkowska - Sąd Rejonowy w Nowej Soli

Szkolenie pomocne w problematyce codziennej pracy w zamówieniach publicznych, tematyka poparta wieloma sugestywnymi przykładami. Trener bardzo kompetentny i komunikatywny, doskonale przygotowany merytorycznie i dydaktycznie.

Małgorzata Gmura - Nadleśnictwo Zielona Góra