Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia Publiczne w branży wodociągowo – kanalizacyjnej z uwzględnieniem planowanej elektronizacji | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia Publiczne w branży wodociągowo – kanalizacyjnej z uwzględnieniem planowanej elektronizacji

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników popartej przykładami praktycznymi wiedzy dotyczącej specyfiki udzielania zamówień publicznych u zamawiających wykonujących zadania z obszaru usług wodno-kanalizacyjnych.

ODBIORCY SZKOLENIA
- kadry kierowniczych spółek wod-kan.,
- pracownicy działów zamówień publicznych
- pracownicy działów inwestycji i nadzorujących realizację inwestycji,
- osoby sporządzające plany udzielania zamówień publicznych,
- prawnicy zatrudnieni u zamawiających sektorowych z branży wod-kan.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
- Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
- Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
- Protokół z negocjacji
- Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
- Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD).

Szkolenie objęte programem 18+

Program

Dzień I:

 1. Wstęp
 • Na czym dokładnie polegać ma elektronizacja zamówień publicznych i w jakim stopniu wpływa na prawa i obowiązki wykonawców?
 • Zakres elektronizacji – co się zmieni i dlaczego?
 • Terminy – w jakich etapach wprowadzana jest elektronizacja?
 • Jak wykonawca powinien przygotować się do elektronizacji?
 • Podpis elektroniczny – dostępne rozwiązania, wykorzystanie.

 

 1. Elektroniczny JEDZ po 18 kwietnia 2018 r.
 • Konstrukcja JEDZ
 • Czynności, które musi wykonać zamawiający, by umożliwić wykonawcy wypełnienie JEDZ
 • Wypełnianie JEDZ w wersji elektronicznej – warsztat
 • Składanie JEDZ po 18 kwietnia 2018 r.
 • Najczęstsze błędy wykonawców w JEDZ
 • JEDZ w najnowszym orzecznictwie KIO i sądów.

 

 1. Planowane rozwiązania w zakresie elektronizacji zamówień publicznych
 • Czym są i jak działają platformy zakupowe?
 • Założenia platformy e-Zamówienia:
 • Centralne Repozytorium Danych
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Analiz i Kontroli
 • Aukcje i licytacje elektroniczne
 • moduł eSender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
 • harmonogram budowy Platformy e-Zamówienia
 1. Do czego obliguje uczestników rynku zamówień publicznych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów precyzujące wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

 

 1. Najczęstsze problemy i błędy wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – w tym w świetle nadchodzącej elektronizacji
 • warunki udziału w postępowaniu – jak je rozumieć, jak wykazać ich spełnienie, jak kwestionować?
 • zakres, forma i aktualność dokumentów składanych w postępowaniu – najnowsze orzecznictwo
 • kontrowersje w wybranych podstawach wykluczenia
 • jak stosować self-cleaning?
 • błędy w pełnomocnictwach
 • budowanie konsorcjum – jakich błędów uniknąć w relacji z zamawiającym, a jakich w relacji z kontrahentem?
 • korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – co oznacza realne udostępnienie zasobu? Jak je wykazać? Co jest w praktyce zasobem cudzym, a co własnym? Nowe spojrzenie wynikające z orzecznictwa TSUE i KIO
 • Podwykonawcy – kto naprawdę jest podwykonawcą? Kiedy i na jakich zasadach można zmienić podwykonawcę?

 

 1. Dyskusje i omawianie tematów podniesionych przez uczestników szkolenia

 

Dzień II

 1. Status zamawiającego z branży wod-kan w świetle Prawa zamówień publicznych
 2. Specyfika zamawiających sektorowych – odstępstwa od klasycznych zasad udzielania zamówień publicznych
 3. Jakie zamówienie ma charakter sektorowy, a jakie klasyczny?
 4. Zamówienia mieszane ze względu na przedmiot – według jakich przepisów ich udzielać?
 5. Zamówienia mieszane ze względu na reżim Pzp – czy zastosować przepisy o zamówieniach sektorowych czy klasycznych?
 6. Podział zamówienia na części a podział na odrębne zamówienia? Zasady postępowania i najczęstsze błędy
 7. Prawidłowe formułowanie warunków udziału w postępowaniu – jakich błędów się wystrzegać i jak opisywać warunki w poprawny sposób?
 8. Konsorcjum – jak oceniać dokumenty konsorcjantów?
 9. Kontrowersje w stosowaniu wybranych podstaw wykluczenia – najnowsze orzecznictwo
 10. Elektroniczny JEDZ po 18 kwietnia 2018 r.
 • Konstrukcja JEDZ
 • Wypełnianie JEDZ w wersji elektronicznej – warsztat
 • Składanie, uzupełnianie, wyjaśnianie JEDZ po 18 kwietnia 2018 r.
 • Najczęstsze błędy wykonawców w JEDZ
 • JEDZ w najnowszym orzecznictwie KIO i sądów.
 1. Roboty budowlane w branży wod-kan – o czym należy pamiętać konstruując wzór umowy?
 2. korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – co oznacza realne udostępnienie zasobu? Jak je wykazać? Co jest w praktyce zasobem cudzym, a co własnym? Nowe spojrzenie wynikające z orzecznictwa TSUE i KIO
 3. Podwykonawcy – kto naprawdę jest podwykonawcą? Kiedy i na jakich zasadach można zmienić podwykonawcę?
 4. Zamówienia poniżej progów unijnych – jak ich udzielać? Co zawrzeć w regulaminie?
 5. Zmiany umów ws. zamówienia publicznego – kontrowersje, błędy, metody pozwalające uczynić z umowy efektywne  narzędzie współpracy z wykonawcą.
 6. Plany i działania związane z elektronizacją zamówień publicznych w 2018 r. – czego się spodziewać i jak się przygotować?

 

 

Opinie

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Po raz kolejny potwierdziło się, że firma ApexNet jest najlepszą firmą szkolącą w zakresie zamówień publicznych.

Ewelina Kołodziejska - Urzad Gminy Mała Wieś

Szkolenie w pełni profesjonalne. Temat jasno i konkretnie przedstawiony. Żadne pytanie nie pozostało bez wyczerpującej odpowiedzi. Polecam firmę ApexNet.

Malwina Kubiak - - PW Wespol