SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia Publiczne w branży wodociągowo – kanalizacyjnej z uwzględnieniem planowanej elektronizacji

Kontakt

Agnieszka Adamczyk

telefon: 222058905
agnieszka.adamczyk@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników popartej przykładami praktycznymi wiedzy dotyczącej specyfiki udzielania zamówień publicznych u zamawiających wykonujących zadania z obszaru usług wodno-kanalizacyjnych.

ODBIORCY SZKOLENIA
- kadry kierowniczych spółek wod-kan.,
- pracownicy działów zamówień publicznych
- pracownicy działów inwestycji i nadzorujących realizację inwestycji,
- osoby sporządzające plany udzielania zamówień publicznych,
- prawnicy zatrudnieni u zamawiających sektorowych z branży wod-kan.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
- Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
- Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
- Protokół z negocjacji
- Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
- Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD).

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, właściciel kancelarii prawnej wspierającej uczestników rynku zamówień publicznych.

 • Trener z zakresu, Prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego
  i prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
 • Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne
  i partnerstwo publiczno-prywatne”
  organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Doradca podmiotów publicznych i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne doświadczony w prowadzeniu postępowań przetargowych oraz negocjacyjnych. Skutecznie bronił beneficjentów funduszy europejskich przed korektami finansowymi w projektach unijnych.

Program

Dzień I:

 1. Wstęp
 • Na czym dokładnie polegać ma elektronizacja zamówień publicznych i w jakim stopniu wpływa na prawa i obowiązki wykonawców?
 • Zakres elektronizacji – co się zmieni i dlaczego?
 • Terminy – w jakich etapach wprowadzana jest elektronizacja?
 • Jak wykonawca powinien przygotować się do elektronizacji?
 • Podpis elektroniczny – dostępne rozwiązania, wykorzystanie.

 

 1. Elektroniczny JEDZ po 18 kwietnia 2018 r.
 • Konstrukcja JEDZ
 • Czynności, które musi wykonać zamawiający, by umożliwić wykonawcy wypełnienie JEDZ
 • Wypełnianie JEDZ w wersji elektronicznej – warsztat
 • Składanie JEDZ po 18 kwietnia 2018 r.
 • Najczęstsze błędy wykonawców w JEDZ
 • JEDZ w najnowszym orzecznictwie KIO i sądów.

 

 1. Planowane rozwiązania w zakresie elektronizacji zamówień publicznych
 • Czym są i jak działają platformy zakupowe?
 • Założenia platformy e-Zamówienia:
 • Centralne Repozytorium Danych
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Analiz i Kontroli
 • Aukcje i licytacje elektroniczne
 • moduł eSender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
 • harmonogram budowy Platformy e-Zamówienia
 1. Do czego obliguje uczestników rynku zamówień publicznych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów precyzujące wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

 

 1. Najczęstsze problemy i błędy wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – w tym w świetle nadchodzącej elektronizacji
 • warunki udziału w postępowaniu – jak je rozumieć, jak wykazać ich spełnienie, jak kwestionować?
 • zakres, forma i aktualność dokumentów składanych w postępowaniu – najnowsze orzecznictwo
 • kontrowersje w wybranych podstawach wykluczenia
 • jak stosować self-cleaning?
 • błędy w pełnomocnictwach
 • budowanie konsorcjum – jakich błędów uniknąć w relacji z zamawiającym, a jakich w relacji z kontrahentem?
 • korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – co oznacza realne udostępnienie zasobu? Jak je wykazać? Co jest w praktyce zasobem cudzym, a co własnym? Nowe spojrzenie wynikające z orzecznictwa TSUE i KIO
 • Podwykonawcy – kto naprawdę jest podwykonawcą? Kiedy i na jakich zasadach można zmienić podwykonawcę?

 

 1. Dyskusje i omawianie tematów podniesionych przez uczestników szkolenia

 

Dzień II

 1. Status zamawiającego z branży wod-kan w świetle Prawa zamówień publicznych
 2. Specyfika zamawiających sektorowych – odstępstwa od klasycznych zasad udzielania zamówień publicznych
 3. Jakie zamówienie ma charakter sektorowy, a jakie klasyczny?
 4. Zamówienia mieszane ze względu na przedmiot – według jakich przepisów ich udzielać?
 5. Zamówienia mieszane ze względu na reżim Pzp – czy zastosować przepisy o zamówieniach sektorowych czy klasycznych?
 6. Podział zamówienia na części a podział na odrębne zamówienia? Zasady postępowania i najczęstsze błędy
 7. Prawidłowe formułowanie warunków udziału w postępowaniu – jakich błędów się wystrzegać i jak opisywać warunki w poprawny sposób?
 8. Konsorcjum – jak oceniać dokumenty konsorcjantów?
 9. Kontrowersje w stosowaniu wybranych podstaw wykluczenia – najnowsze orzecznictwo
 10. Elektroniczny JEDZ po 18 kwietnia 2018 r.
 • Konstrukcja JEDZ
 • Wypełnianie JEDZ w wersji elektronicznej – warsztat
 • Składanie, uzupełnianie, wyjaśnianie JEDZ po 18 kwietnia 2018 r.
 • Najczęstsze błędy wykonawców w JEDZ
 • JEDZ w najnowszym orzecznictwie KIO i sądów.
 1. Roboty budowlane w branży wod-kan – o czym należy pamiętać konstruując wzór umowy?
 2. korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – co oznacza realne udostępnienie zasobu? Jak je wykazać? Co jest w praktyce zasobem cudzym, a co własnym? Nowe spojrzenie wynikające z orzecznictwa TSUE i KIO
 3. Podwykonawcy – kto naprawdę jest podwykonawcą? Kiedy i na jakich zasadach można zmienić podwykonawcę?
 4. Zamówienia poniżej progów unijnych – jak ich udzielać? Co zawrzeć w regulaminie?
 5. Zmiany umów ws. zamówienia publicznego – kontrowersje, błędy, metody pozwalające uczynić z umowy efektywne  narzędzie współpracy z wykonawcą.
 6. Plany i działania związane z elektronizacją zamówień publicznych w 2018 r. – czego się spodziewać i jak się przygotować?

 

 

Opinie

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Po raz kolejny potwierdziło się, że firma ApexNet jest najlepszą firmą szkolącą w zakresie zamówień publicznych.

Ewelina Kołodziejska - Urzad Gminy Mała Wieś

Szkolenie w pełni profesjonalne. Temat jasno i konkretnie przedstawiony. Żadne pytanie nie pozostało bez wyczerpującej odpowiedzi. Polecam firmę ApexNet.

Malwina Kubiak - - PW Wespol

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 22-23 sierpnia 2018 Damian Michalak 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-08-08

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia