SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z RODO

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podstawowym celem szkolenia jest poruszenie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów kontroli finansowej.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Osoby odpowiedzialne za sporządzanie
sprawozdań za zamówienia publiczne.
• Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie
zakupów w jednostcce

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Ewaryst Kowalczyk

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

Program

1. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym do 30 000 euro?
• Jak poprawnie ustalać szacunkową wartość zamówienia?
• Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
• Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a Pzp
2. Jak udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?
• Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro
• Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro?
• Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro
• Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
• Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
• Przetargi wg Kc w zamówieniach publicznych do 30 000 euro
• Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
3. Jak rejestrować zamówienia publiczne do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdawczości?
• Rejestrowanie umów pisemnych
• Rejestrowanie faktur i rachunków
• Zamówienia nieplanowane
4. Kiedy może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 30 tys. euro
• Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
• Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 30
000 euro
• Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
• Zarzut dopuszczenia do przedawnienia należności wykonawcy
• Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 30 000 euro
• Problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro
• Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro
• Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki
5. Zamówienia do 30 tys. euro a zamówienia dodatkowe i uzupełniające
• Dokumentowanie Zamówienia
6. Obowiązki związane z RODO w zamówieniach publicznych do 30 tys. Euro
• Kluczowe zasady przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych
• Obowiązki zamawiającego jako administratora danych
• Powierzenie przetwarzania danych podmiotowi trzeciemu
• Prawa wykonawców w zakresie ochrony danych osobowych
• Prawa podwykonawców w zakresie ochrony danych osobowych
• Prawa kadry wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych
• Naruszenia ochrony danych osobowych w zamówieniach do 30 tys. euro
• Sankcje

Opinie

Trener z dużym doświadczeniem, ciekawie odpowiada, podaje różne przykłady, które nie sa jednoznaczne. Miły, sympatyczny i kontaktowy.

Politechnika Warszawska - Anna Pulsińska

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Wykładowca bardzo konkretny. Organizacja - bardzo dobra!

ZGN Śródmieście - Karolina Kotomska

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 20 września 2018 Ewaryst Kowalczyk 621.00 zł netto 690.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-09-06

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia