Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne do 30 tys. euro z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z RODO | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z RODO

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podstawowym celem szkolenia jest poruszenie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów kontroli finansowej.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Osoby odpowiedzialne za sporządzanie
sprawozdań za zamówienia publiczne.
• Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie
zakupów w jednostcce

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym do 30 000 euro?
• Jak poprawnie ustalać szacunkową wartość zamówienia?
• Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
• Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a Pzp


2. Jak udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?
• Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro
• Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro?
• Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro
• Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
• Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
• Przetargi wg Kc w zamówieniach publicznych do 30 000 euro
• Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro


3. Jak rejestrować zamówienia publiczne do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdawczości?
• Rejestrowanie umów pisemnych
• Rejestrowanie faktur i rachunków
• Zamówienia nieplanowane


4. Kiedy może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 30 tys. euro
• Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
• Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 30 000 euro
• Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
• Zarzut dopuszczenia do przedawnienia należności wykonawcy
• Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 30 000 euro
• Problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro
• Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro
• Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki


5. Zamówienia do 30 tys. euro a zamówienia dodatkowe i uzupełniające
• Dokumentowanie Zamówienia


6. Obowiązki związane z RODO w zamówieniach publicznych do 30 tys. Euro
• Kluczowe zasady przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych
• Obowiązki zamawiającego jako administratora danych
• Powierzenie przetwarzania danych podmiotowi trzeciemu
• Prawa wykonawców w zakresie ochrony danych osobowych
• Prawa podwykonawców w zakresie ochrony danych osobowych
• Prawa kadry wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych
• Naruszenia ochrony danych osobowych w zamówieniach do 30 tys. euro
• Sankcje

Opinie

Trener z dużym doświadczeniem, ciekawie odpowiada, podaje różne przykłady, które nie sa jednoznaczne. Miły, sympatyczny i kontaktowy.

Politechnika Warszawska - Anna Pulsińska

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Wykładowca bardzo konkretny. Organizacja - bardzo dobra!

ZGN Śródmieście - Karolina Kotomska