Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektronizacja zamówień publicznych- co musi wiedzieć Wykonawca, żeby złożyć ofertę po 18 października | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień publicznych- co musi wiedzieć Wykonawca, żeby złożyć ofertę po 18 października

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Wykonawcy
• Osoby przygotowujące oferty
• weryfikujące propozycje konkurencji,
• doradzające wykonawcom

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Program

1. Elektronizacja/komunikacja elektroniczna z Zamawiającymi pod kątem prawnym. Wymagania ustawowe w sprawie elektronizacji zamówień, elektronizacja zamówień w UE;


2. Platforma e – usług - przygotowywana przez UZP i Ministerstwo Cyfryzacji: jak w praktyce będzie wyglądała procedura składania ofert za pomocą Platformy;


3. Platformy zakupowa dla Jednostek Administracji Państwowej – przygotowywana przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej - jak w praktyce będzie wyglądała procedura składania ofert za pomocą Platformy;


4. Przykłady funkcjonujących platform Zamawiających Centralnych;


5. Zapisy w SIWZ na które koniecznie należy zwrócić uwagę; jak przygotować się do złożenia oferty, jakie będą wymagania formalne dla wykonawców


6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych:

 • specyfikacje połączenia,
 • format przesyłania danych,
 • kodowanie i oznaczenie czasu odbioru


7. Wszystko co o bezpiecznym podpisie elektronicznym Wykonawca musi wiedzieć; ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie

8. Składanie ofert po 18.10.2018 r.

 • zamówienia do progu unijnego – procedura składania ofert
 • zamówienia powyżej progu unijnego: zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami


9. Elektroniczna komunikacja w postępowaniach:

 • obowiązki i konsekwencje dla wykonawcy związane ze składaniem ofert w postaci elektronicznej
 • zasady stosowania podpisu elektronicznego
 • dokumenty składane w postępowaniu: postać złożonych dokumentów, wymagania formalne dla dokumentów, składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK
 • prawidłowa reprezentacja wykonawcy, omówienie pełnomocnictw
 • złożenie wspólnej oferty przez konsorcjum
 • komunikacja z Zamawiającym na wszystkich etapach postępowania
 • JEDZ – wypełnianie i składanie po 18.10.2018 r., uzupełnianie, wyjaśnianie, poprawianie JEDZ
 • formy wniesienia wadium po 18.10.2018 r.
 • udostępnienie protokołu postępowania i ofert konkurencji po 18.10.2018 r.
 • tajemnica przedsiębiorstwa a dokumenty składane elektronicznie, obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści
 • zmiana a wycofanie elektronicznej oferty


10. WARSZTAT: złożenie oferty w postępowaniu przetargowym za pomocą platformy do składania ofert. Przećwiczenie skutecznego złożenia oferty krok po kroku


11. Ochrona danych osobowych w zamówieniach Publicznych. Regulacje RODO w zamówieniach

Opinie

Jestem zadowolony z tematyki szkolenia, prowadząca szkolenie doskonale omówiła kontrolę zamówień publicznych i odpowiedziała na wszystkie pytania. Na pewno jeszcze skorzystam z oferty ApexNet.

erzy Maj - Urząd Marszałkowski w Lublinie

Szkolenie bardzo ciekawe, przybliżyło mi wiele kwestii z dziedziny zamówień publicznych. Bardzo duża wiedza prowadzącego.

Anna Rychel - ZUS