Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych w świetle zmian z 2018r. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych w świetle zmian z 2018r.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... w prawie połowie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kontrolowanych przez Prezesa UZP w 2013 r. stwierdzono uchybienia.

Cel szkolenia
Zbudowanie solidnego fundamentu (podstaw wiedzy z zakresu zamówień publicznych), jako punktu wyjścia do prawidłowego rozwoju zawodowego na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych.

Odbiorcy szkolenia

 • osoby chcące zostać Specjalistami ds. Zamówień Publicznych
 • kontrolujący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pracownicy zamówień publicznych pragnący uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę

Po szkoleniu...

Nabędziesz umiejętność rozpoznawania naruszenia zasady uczciwej konkurencji, zdasz egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę i otrzymasz Certyfikat Specjalisty.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

Zagadnienia wstępne:

 • Cechy wyróżniające pracownika ds. zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna osób zajmujących się zamówieniami publicznymi
 • Specjalista ds. zamówień publicznych jako nowa kategoria zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r.

Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi:

 • Co to jest zamówienie publiczne?
 • Kiedy ustawa nie ma zastosowania?
 • Zasady udzielania zamówień publicznych

Udzielanie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:

 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Treść i publikacja ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych /Dzienniku Publikacji UE
 • Optymalny dobór trybu udzielania zamówień publicznych (Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych, przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu udzielenia zamówienia, czynności obligatoryjne w postępowaniach prowadzonych w procedurze „krajowej” i „europejskiej”)
 • Wyjaśnianie treści SIWZ oraz dokonywanie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Praca z ofertami:

 • Procedura publicznego otwarcia ofert
 • Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenia w zakresie warunków podmiotowych w zamówieniach pon. progów UE
 • Zasady składania oraz uzupełniania wymaganych oświadczeń lub dokumentów
 • Co to znaczy „treść oferty nie odpowiada treści SIWZ”?
 • Obowiązek poprawiania omyłek w ofertach Wykonawców
 • Przedłużenie terminu związania ofertą

Dokumentowanie postępowania:

 • Zawartość i termin sporządzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne
 • Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu


Umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 • Wymagane elementy umowy w sprawie robót budowlanych w zakresie ochrony podwykonawców
 • Zasady wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranej
 • Odstąpienie od umowy

 

Opinie

Kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych spełnił moje oczekiwania w 100 %. Czas, który przeznaczyłam na udział w tym szkoleniu był dla mnie również bardzo cenny zawodowo i prywatnie, ale nie żałuję ani 1 minuty szkolenia. Bardzo profesjonalny prowadzący! Wysoka jakość!

Magdalena Dąbrowska - Główny Urząd Statystyczny

Szkolenie bardzo interesujące, poparte licznymi przykładami. Trener potrafi utrzymać zainteresowanie słuchaczy. Szczerze polecam szkolenia organizowane przez APEXnet.

Agnieszka Dudek - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego