Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektronizacja w praktyce. Pułapki, zagrożenia, newralgiczne obszary w elektronicznej komunikacji. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie po 18.10.2018 r. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja w praktyce. Pułapki, zagrożenia, newralgiczne obszary w elektronicznej komunikacji. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie po 18.10.2018 r.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie zagrożenia wynikają z obowiązkowych zmian w komunikacji między zamawiającymi i wykonawcami.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Program

1. Elektronizacja/komunikacja elektroniczna pod kątem prawnym. Wymagania ustawowe w sprawie elektronizacji zamówień, elektronizacja zamówień w UE;


2. Porównanie dostępnych platform do elektronizacji pod kątem funkcjonalności, spełnienia wymagań ustawowych;


3. Mini portal: komunikacja i składanie ofert za pomocą mini portalu, działanie epuap: omówienie i warsztat z obsługi miniportalu.


4. Zadawanie pytań do SIWZ – czy wyłącznie przez miniportal?


5. Komunikacja elektroniczna w wersji minimum a pełne elektroniczne prowadzenie postępowań: jakie korzyści są z elektronicznego prowadzenia postępowań


6. Omówienie i przećwiczenie szczegółowo procedury otwarcia ofert Co pokazujemy publiczne, jakie czynności Zamawiający może zrobić przed otwarciem.


7. Platformy zakupowa E – ZAMAWIAJĄCY, zakupiona m.in. dla Jednostek Administracji Państwowej przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej - jak w praktyce wygląda procedura składania ofert za pomocą Platformy i obsługa postępowań;


8. Wszystko co o bezpiecznym podpisie elektronicznym trzeba wiedzieć: ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie, problemy występujące przy użyciu podpisu elektronicznego;


9. Składanie ofert po 18.10.2018 r.
• zamówienia do progu unijnego – procedura składania ofert i otwarcia ofert;
• zamówienia powyżej progu unijnego: zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami


10. Elektroniczna komunikacja w postępowaniach w praktyce:
• obowiązki i konsekwencje dla wykonawcy związane z nieprawidłowym złożeniem ofert w postaci elektronicznej
• dokumenty składane w postępowaniu: postać złożonych dokumentów, wymagania formalne dla dokumentów, składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK
• prawidłowa reprezentacja wykonawcy, omówienie pełnomocnictw. Co z dotychczasowymi pełnomocnictwami, które są w formie wyłącznie pisemnej
• złożenie wspólnej oferty przez konsorcjum
• komunikacja z Zamawiającym na wszystkich etapach postępowania
• JEDZ – wypełnianie i składanie po 18.10.2018 r., uzupełnianie, wyjaśnianie, poprawianie JEDZ
• formy wniesienia wadium po 18.10.2018 r.
• udostępnienie protokołu postępowania i ofert konkurencji po 18.10.2018 r.
• tajemnica przedsiębiorstwa a dokumenty składane elektronicznie, obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści
• zmiana a wycofanie elektronicznej oferty


11. komunikacja z wykonawcą po składaniu ofert: w jakiej formie, czy Zamawiający musi dysponować podpisem elektronicznym? Jak udostępnić oferty? W jaki sposób wezwać wykonawcę do uzupełnień/wyjaśnień.


12. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych Regulacje RODO w zamówieniach publicznych

Opinie

Szkolenie bardzo dobre pod względem merytorycznym. Dobrze krok po kroku wyjaśniony temat elektronizacji.

Magdalena Ulandowska - Zarząd Dróg Miejskich

Szkolenie przeprowadzono wyczerpująco i zgodnie z planem. Pani trener posiada bardzo dużą wiedzę i przekazała wiadomości w sposób wyczerpujący i zrozumiały.

Wioletta Magiera - 2 Regionalna Baza Logistyczna