SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień publicznych - jak się przygotować do zakupu platformy e-usług i archiwizacji dokumentów?

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

W ramach szkolenia zostaną poruszone zagadnienia związane z Pzp, w tym przygotowanie SIWZ, porównanie rozwiązań i modeli licencjonowania dla platform e-usług, a także elektronizacja. Trener omówi także różnice pomiędzy miniPortalem, a platformami zakupowymi.

ODBIORCY SZKOLENIA
• członkowie komisji przetargowych Zamawiającego odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności postępowań zakupowych z wymogami elektronizacji, w tym za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup dostępu do platform zakupowych
• członków merytorycznych – pracowników działów IT i członków odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedury zgodnie z PZP
• specjalistów w zakresie zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Wioleta Bajda

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej zamawiających (w tym sektorowych i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) i wykonawców (w tym m.in. sektor budowlany i informatyczny), również w ramach projektów współfinansowanych z środków. Doradzała m.in. przy dużych projektach infrastrukturalnych i kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych.

Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed KIO, sądami okręgowymi i organami kontroli.   

Autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu zamówień publicznych, np.

Program

I. Podstawy prawne stosowania komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych
1.) Dyrektywy UE w zakresie zamówień publicznych;
2.) Regulacje w zakresie elektronizacji zawarte w ustawie PZP;
3.) Rozporządzenia wykonawcze do ustawy PZP w zakresie elektronizacji;
• wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.
4.) Kodeks Cywilny;


II. Forma elektroniczna
1.) Definicja pisemności;
2.) Równoważność formy pisemnej i elektronicznej, elektroniczne potwierdzanie za zgodność;
3.) Kwalifikowany podpis elektroniczny; dostawcy kwalifikowanej usługi zaufania świadczący usługi certyfikacyjne; znacznik czasu, szyfrowanie;
4.) Wydrukowany dokument elektroniczny a oryginał; co to znaczy dokument elektroniczny i czy skan z podpisem elektronicznym stanowi dokument elektroniczny?;
5.) Praktyczne problemy związane z podpisem elektronicznym; podpisywanie dokumentów przez kilka osób; walidacja podpisów – jak sprawdzić podpis polski i zagraniczny?; Forma oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
• Oferta
• Pełnomocnictwo,
• Dokumenty i oświadczenia wykonawców składane wraz z ofertą (w tym JEDZ),
• Forma zobowiązań podmiotów trzecich;
• Wadium,
• Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym;


III. Omówienie sposobów zapewnienia spełnienia wymogów elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych:
1.) Platformy zakupowe (platformy e-usług)
• Jakie rozwiązania zapewniające elektronizację zamówień publicznych są dostępne na rynku – omówienie możliwych formuł korzystania z usług IT przez Zamawiających: model on-premise vs. modele świadczenia usług chmurowych – m.in. SaaS i inne;
• Na co zwrócić uwagę przy zakupie rozwiązania zapewniającego elektronizację przetargów? – w szczególności: szyfrowanie, klucze, synchronizacja czasu na portalu, integracja, wsparcie techniczne, szkolenia, regulaminy portali, zapisy umowne, klauzule zmiany umowy, i ryzyka prawne, kwestie zakończenia umowy z dostawcą usług (co dzieje się z danymi i dokumentacją postępowania), kwestie dotyczące danych osobowych (RODO), inne;
• Wymogi związane z OPZ na dostęp do platformy e-usług; inne wymagania SIWZ;
• Omówienie funkcjonalności, działania, różnic i podobieństw platform zakupowych funkcjonujących na rynku (przykłady, prezentacja on-line):
2.) Platforma przetargowa PZP24 (Logintrade);
3.) SmartPzp;
• Marketplanet;
• Platforma EB2B;
4.) Omówienie funkcjonalności i działania miniPortalu i różnic pomiędzy miniPortalem, a portalami e-usług dostępnymi na rynku;
5.) Studium przypadku - postępowanie na wybór dostępu do platformy e- usług;
• Omówienie zapisów SIWZ, w tym OPZ, zapisów umownych i przebiegu i problemów z wyborem platformy zakupowej na przykładzie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej tzw. Progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dostępu do platformy zakupowej dla Jednostek Administracji Państwowej do Centrum Obsługi Administracji Rządowej przeprowadzone przez COAR – case study;
• Studium przypadku – postępowanie podprogowe (omówienie przykładów zapisów zapytań ofertowych kierowanych w celu zakupienia dostępu dla platform przetargowych – case study);
6.) Platforma e-Zamówienia tworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy UZP
- Omówienie modułów planowanych w Platformie e-Zamówienia
• Centralne Repozytorium Danych;
• Biuletyn Zamówień Publicznych;
• Moduł Monitorowania i Analiz, w tym BI (Business Intelligence);
• Aukcje i licytacje elektroniczne;
• eSender;
• Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu otwarcia;
- Etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia – nowy Biuletyn Zamówień Publicznych
- Czy Zamawiający będą mieli obowiązek korzystania z Platformy e-Zamówienia kiedy powstanie?


IV. E-fakturowanie – nowe obowiązki Zamawiających;


V. Archiwizacja dokumentów elektronicznych;
- Regulacje prawne odnoszące się do archiwizacji dokumentów elektronicznych;
- Problemy związane z archiwizowaniem dokumentów elektronicznych;


VI. Praktyczne problemy związane z elektronizacją omawiane na przykładach


VII. Odpowiedzi na pytania, dyskusja

Opinie

Jestem osobą, która dopiero zaczyna poruszać się po zagadnieniach dotyczących zamówień publicznych. Uzyskana na szkoleniu wiedza bardzo przyda mi się w mojej pracy, rozjaśniła kilka nurtujących mnie zagadnień.

Wioletta Ber - KPWiK Sp z o o Nakło nad Notecią

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, w sposób przejrzysty i spełnione zostały moje oczekiwania. Wszystko zgodnie z tematem.

Justyna Kosicka - Zakład Karny Koronowo

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 17-18 grudnia 2018 Wioleta Bajda 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia