Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektronizacja zamówień publicznych i problemy z nią związane | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień publicznych i problemy z nią związane

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do nadchodzących zmian w związku z wejściem w życiem I etapu elektronizacji zamówień publicznych, a także przekazanie niezbędnej wiedzy do funkcjonowania w systemie zamówień publicznych po 18 października 2018 r.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Umowa o świadczenie usług prawnych
 •  

Program

A. Wpływ elektronizacji zamówień pubicznych na przygotowanie postępowania
1. Planowanie zamówień publicznych

 • Plan finansowy a plan zamówień publicznych
 • Szacowanie wartości zamówienia – jak to robić?
 • Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
 • Szacowanie na przykładach
 • Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
 • Korekty planu zamówień publicznych


2. Przygotowania dokumentacji w postaci elektronicznej

 • Ogłoszenie, siwz i inne dokumenty
 • Przygotowanie formularza JEDZ


3. Informacje o komunikacji elekktroniczej między zamawiającym a wykonawcami


B. Zastosowanie narzędzie elektronicznych do organizacji postępowania o zamówienie Publiczne
1. Zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia
2. E-usługi
3. E-Puap
4. Platformy dedykowane


C. Przebieg postępowania a elektronizacja Zamówień
1. Etap składania ofert lub wniosków

 • Składania ofert/wniosków
 • Składanie JEDZ
 • Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia
 • Forma elektroniczna dokumentu
 • Postać elektroncizna dokumentu
 • Podpis elektroniczny
 • Elektroniczne śodki komunikacji
 • Szyfrowanie dokumentów
 • Pełnomocnictwa


2. Elektroniczna komunikacja zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania

 • Wzwania do uzupełnienia dokumentów
 • Wezwania do wyjaśnień
 • Zapytania i odpowiedzi
 • Poprawianie omyłek
 • Wadium
 • Wykluczanie wykonawców
 • Odrzucanie ofert
 • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
 • Unieważnianie postępować


3. Elektronizacja a procedura odwrócona


D. Merytoryczne aspekty postępowania
1. Jak opisywać przedmiot zamówienia?

 • Elementy obowiązkowe
 • Elementy dopuszczalne
 • Elementy zakazane


2. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.

 • Zakres wymagań
 • Poziom wymagań


3. Kryteria oceny ofert

 • Bilans kryteriów
 • Niebezpieczeństwa


4. Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
5. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach
6. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych


E. Elektronizacja a umowy w zamówieniach Publicznych
1. Zawarcia umowy w formie elektronicznej
2. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
3. Kary umowne w umowach
4. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
5. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problem
6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
7. Osoby odpowiedzialne
8. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny


F. Rozliczenia z wkonawcami a elektronizacja zamówień Publicznych
1. Zastosowanie e-faktury
2. Ustrukturyzowane e-faktury
3. Platforma elektronicznego fakturowania

Opinie

Merytorycznie szkolenie przygotowane bardzo dobrze, organizacja na wysokim poziomie. Godne polecenia. Trener bardzo komunikatywny, na bieżąco wyjaśniał zaistniałe problemy i odpowiadał na pytania.

Danuta Paul – Piątkowska - Sąd Rejonowy w Nowej Soli

Szkolenie pomocne w problematyce codziennej pracy w zamówieniach publicznych, tematyka poparta wieloma sugestywnymi przykładami. Trener bardzo kompetentny i komunikatywny, doskonale przygotowany merytorycznie i dydaktycznie.

Małgorzata Gmura - Nadleśnictwo Zielona Góra