Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne w sektorze wodno-kanalizacyjnym w dobie elektronizacji. Jak wypełnić wymogi związane z elektronizacją? | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne w sektorze wodno-kanalizacyjnym w dobie elektronizacji. Jak wypełnić wymogi związane z elektronizacją?

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników popartej przykładami praktycznymi wiedzy dotyczącej specyfiki udzielania zamówień publicznych u zamawiających wykonujących zadania z obszaru usług wodno-kanalizacyjnych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• kadry kierowniczych spółek wod-kan.,
• pracownicy działów zamówień publicznych
• pracownicy działów inwestycji i nadzorujących realizację inwestycji,
• osoby sporządzające plany udzielania zamówień publicznych,
• prawnicy zatrudnieni u zamawiających sektorowych z branży wod-kan.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Program

1. Specyfika zamówień w branży wodno-kanalizacyjnej
1.1. Status zamawiającego z branży wod.-kan. w świetle ustawy - Prawo zamówień publicznych;
1.2. Specyfika zamawiających sektorowych – odstępstwa od klasycznych zasad udzielania zamówień publicznych;
1.3. Jakie zamówienie ma charakter sektorowy, a jakie klasyczny? Charakterystyka zamówień w sektorze wodno-kanalizacyjnym;
1.4. Zamówienia mieszane ze względu na przedmiot – według jakich przepisów ich udzielać?
1.5. Zamówienia mieszane ze względu na reżim Pzp – czy zastosować przepisy o zamówieniach sektorowych czy klasycznych?
1.6. Zamówienia poniżej progów unijnych – jak ich udzielać? Co zawrzeć w regulaminie?


2. Elektronizacja zamówień publicznych w branży wodno-kanalizacyjnej
2.1. Z czego wynika obowiązek stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami i jakich zamówień dotyczy?
2.2. Nowe obowiązki dla zamawiających związane z e-fakturowaniem- co to jest ustrukturyzowana e-faktura i od kiedy Zamawiający będą zobowiązani ją przyjmować?
2.3. Wszystko o formie elektronicznej, czyli co oznacza znaczy forma elektroniczna, postać elektroniczna, kiedy mamy do czynienia z oryginałem dokumentu elektronicznego, a kiedy z kopią elektroniczna, czy skan z podpisem elektronicznym stanowi dokument elektroniczny;
2.4. Co to jest podpis elektroniczny i jak go prawidłowo zweryfikować co do wykonawców polskich i zagranicznych?
2.5. Forma oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
2.5.1. Oferta,
2.5.2. Pełnomocnictwo,
2.5.3. Dokumenty i oświadczenia wykonawców składane wraz z ofertą (w tym JEDZ),
2.5.4. Forma zobowiązań podmiotów trzecich;
2.5.5. Wadium,
2.6. Jakie zapisy muszą znaleźć się w SIWZ i ogłoszeniu, by spełnić wymagania elektronizacji? Przykłady
2.7. Jak przebiega komunikacja Wykonawców z Zamawiającym powyżej, a jak poniżej progów?


3. Platforma e-Zamówienia tworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy UZP
3.4.1. Jak i od kiedy Platforma e-zamówienia będzie działać?
3.4.1. Czy będzie obowiązek korzystania z Platformy dla zamawiających?


4. Jak zamawiający może zapewnić spełnienie wymogów elektronizacji?
4.1. Jak działa e-PUAP i miniPortal stworzony przez UZP? Jak udzielać zamówień przy wykorzystaniu miniPortalu? Czym różni się miniPortal od płatnych platform zakupowych? Omówienie pierwszych problemów związanych z miniPortalem
4.2. Jakie platformy zakupowe można kupić na rynku? Jak działają i ile kosztują? Omówienie i prezentacja funkcjonalności platform zakupowych Marketplanet (e-Zamawiający), eB2B, i in.
4.3. Na co zwrócić uwagę przy zakupie rozwiązania zapewniającego elektronizację przetargów? – w szczególności: szyfrowanie, klucze, synchronizacja czasu na portalu, integracja, wsparcie techniczne, szkolenia, regulaminy portali, poufność, zapisy umowne, klauzule zmiany umowy, opcje, ryzyka prawne, kwestie zakończenia umowy z dostawcą usług (co dzieje się z danymi i dokumentacją postępowania), kwestie dotyczące danych osobowych (RODO), inne;
4.4. Jak i na jaki okres kupić dostęp do platformy zakupowej?
4.5. Jak archiwizować dokumenty elektroniczne składane w postępowaniu przez Wykonawców? Jak je udostępniać?


5. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia;
5.1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane z uwzględnieniem branży wod-kan;
5.2. Jak zamówić dokumentacje projektową, by była ona zgodna z Pzp?
5.3. Jak stosować klauzule społeczne, w tym jak i kiedy kształtować wymogi w zakresie zatrudniania na umowę o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)?


6. Podział zamówienia na części a podział na odrębne zamówienia? Zasady postępowania i najczęstsze błędy; jak szacować?


7. Prawidłowe formułowanie warunków udziału w postępowaniu – jakich błędów się wystrzegać i jak opisywać warunki w poprawny sposób?


8. Kontrowersje w stosowaniu wybranych podstaw wykluczenia – najnowsze orzecznictwo;


9. Personal wykonawcy w ramach warunków i kryteriów; jak oceniać, czego żądać?


10. Konsorcjum – jak oceniać dokumenty konsorcjantów?


11.Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – co oznacza realne udostępnienie zasobu? Jak je wykazać? Co jest w praktyce zasobem cudzym, a co własnym? Nowe spojrzenie wynikające z orzecznictwa TSUE i KIO


12. Podwykonawstwo, kluczowa część zamówienia;


13. Podwykonawcy – kto naprawdę jest podwykonawcą? Kiedy i na jakich zasadach można zmienić podwykonawcę?

Opinie

Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia trenera przekazany w jasny i kompleksowy sposób. Szczegółowe odniesienie do zagadnień problematycznych i w pełni merytoryczne ich wyjaśnienie.

Alicja Dylewska - WZL Nr 2 SA

Jestem osobą, która dopiero zaczyna poruszać się po zagadnieniach dotyczących zamówień publicznych. Uzyskana na szkoleniu wiedza bardzo przyda mi się w mojej pracy, rozjaśniła kilka nurtujących mnie zagadnień.

Wioletta Ber - KPWiK Sp z o o Nakło nad Notecią