Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Umowy ramowe w zamówieniach publicznych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną warunki umów ramowych, ich zakres oraz przedmiot.

ODBIORCY SZKOLENIA
• pracownicy wydziałów zamówień publicznych
• pracownicy przygotowujący SIWZ i OPZ
• osoby kontrolujące postępowania

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Program

1. Umowy ramowe:
• Definicja;
• Tryb zawarcia umowy ramowej;
• Okres trwania umowy ramowej;
• Zawiadomienie prezesa UZP.


2. Umowa ramowa z jednym wykonawcą.


3. Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami.


4. Zakres i przedmiot umowy ramowej.
• Przedmiot umowy ramowej na usługi, dostawy i roboty budowlane;
• Prawo opcji;
• Wartość umowy ramowej.


5. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy lub wykonawców umowy ramowej:
• Wybór procedury klasyczna, odwrócona;
• Warunki udziału w postępowaniu, określanie minimalnych zdolności;
• Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne;
• Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej.
• Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu lub wymagania stawiane dostawom, usługom lub robotom budowlanym;
• Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy;
• Kryteria oceny ofert;
• Wybór najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych ofert.


6. Umowy wykonawcze w ramach umowy ramowej:
• Warunki udzielania zamówień objętych umową ramową (wykonawczych);
• Przebieg procedury wyboru wykonawców zamówień wykonawczych;
• Dotychczasowe i nowe warunki udziału dla wykonawców zamówień wykonawczych;
• Kryteria wyboru wykonawcy zamówienia wykonawczego;
• Określenie wszystkich warunków realizacji umowy wykonawczej albo ustalenie warunków do ponownego poddania procedurze konkurencyjnej;
• Zaproszenie do złożenia ofert;
• Kwalifikacja wykonawców pod względem zdolności do wykonania zamówienia; wykonawczego;
• Kryteria oceny ofert;
• Termin składania ofert.


7. Aukcja elektroniczna.


8. Katalogi elektroniczne.


9. Nieistotne i istotne zmiany umowy ramowej.
• Zmiany precyzyjnie zdefiniowane;
• Zlecenia dodatkowe;
• Zmiany niemożliwe do przewidzenia;
• Zmiany bagatelne.


10. Zmiany umowy ramowej w oparciu o art. 142 ust. 5 Pzp.


11. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.


12. Rozwiązanie umowy ramowej w sprawie zamówienia publicznego

13. Pytania i odpowiedzi

14. Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Opinie

Doskonała wiedza i doświadczenie trenera, materiały szkoleniowe ułożone w sposób przejrzysty, zawierające ciekawe wyroki instytucji orzekających oraz odesłania do dokumentów wzorcowanych otworzonych przez inne instytucje i podmioty.

Żanetta Wojdan - INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Szkolenia merytoryczne Apexnet, pod względem merytorycznym, nie mają sobie równych.Ich głownym atutem jest to, że wspaniała kadra trenerska to praktycy, którzy przepisy wcielają w życie. Zawsze służą pomocą i radą. Obsługa ze strony organizatora na najwyższym poziomie.

Marta Leszczyńska - Starostwo Powiatowe w Legionowie