SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną warunki umów ramowych, ich zakres oraz przedmiot.

ODBIORCY SZKOLENIA
• pracownicy wydziałów zamówień publicznych
• pracownicy przygotowujący SIWZ i OPZ
• osoby kontrolujące postępowania

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.

Program

1. Umowy ramowe:
• Definicja;
• Tryb zawarcia umowy ramowej;
• Okres trwania umowy ramowej;
• Zawiadomienie prezesa UZP.


2. Umowa ramowa z jednym wykonawcą.


3. Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami.


4. Zakres i przedmiot umowy ramowej.
• Przedmiot umowy ramowej na usługi, dostawy i roboty budowlane;
• Prawo opcji;
• Wartość umowy ramowej.


5. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy lub wykonawców umowy ramowej:
• Wybór procedury klasyczna, odwrócona;
• Warunki udziału w postępowaniu, określanie minimalnych zdolności;
• Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne;
• Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej.
• Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu lub wymagania stawiane dostawom, usługom lub robotom budowlanym;
• Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy;
• Kryteria oceny ofert;
• Wybór najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych ofert.


6. Umowy wykonawcze w ramach umowy ramowej:
• Warunki udzielania zamówień objętych umową ramową (wykonawczych);
• Przebieg procedury wyboru wykonawców zamówień wykonawczych;
• Dotychczasowe i nowe warunki udziału dla wykonawców zamówień wykonawczych;
• Kryteria wyboru wykonawcy zamówienia wykonawczego;
• Określenie wszystkich warunków realizacji umowy wykonawczej albo ustalenie warunków do ponownego poddania procedurze konkurencyjnej;
• Zaproszenie do złożenia ofert;
• Kwalifikacja wykonawców pod względem zdolności do wykonania zamówienia; wykonawczego;
• Kryteria oceny ofert;
• Termin składania ofert.


7. Aukcja elektroniczna.


8. Katalogi elektroniczne.


9. Nieistotne i istotne zmiany umowy ramowej.
• Zmiany precyzyjnie zdefiniowane;
• Zlecenia dodatkowe;
• Zmiany niemożliwe do przewidzenia;
• Zmiany bagatelne.


10. Zmiany umowy ramowej w oparciu o art. 142 ust. 5 Pzp.


11. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.


12. Rozwiązanie umowy ramowej w sprawie zamówienia publicznego

Opinie

Doskonała wiedza i doświadczenie trenera, materiały szkoleniowe ułożone w sposób przejrzysty, zawierające ciekawe wyroki instytucji orzekających oraz odesłania do dokumentów wzorcowanych otworzonych przez inne instytucje i podmioty.

Żanetta Wojdan - INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Szkolenia merytoryczne Apexnet, pod względem merytorycznym, nie mają sobie równych.Ich głownym atutem jest to, że wspaniała kadra trenerska to praktycy, którzy przepisy wcielają w życie. Zawsze służą pomocą i radą. Obsługa ze strony organizatora na najwyższym poziomie.

Marta Leszczyńska - Starostwo Powiatowe w Legionowie

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 14-15 lutego 2019 Ewa Wiktorowska 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2019-01-31

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia