Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zapisy do SIWZ oraz ocena i badanie JEDZ - warsztat na dokumentach po elektronizacji zamówień publicznych 18 października 2018 r. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zapisy do SIWZ oraz ocena i badanie JEDZ - warsztat na dokumentach po elektronizacji zamówień publicznych 18 października 2018 r.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia i wątpliwości dotyczące miniPortalu oraz dokumentu SIWZ. Trener poruszy także kwestię przygotowania i uzupełniania JEDZ.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Program

1. Mini portal: instrukcja obsługi postępowania przy użyciu mini portalu;


2. Informacje które muszą się znaleźć w SIWZ w związku z komunikacją przy użyciu mini portalu;


3. Prowadzenie postępowania z uwzględnieniem komunikacji elektronicznej: kanały komunikacji z wykonawcami. Przesyłanie dokumentów/informacji pocztą elektroniczną czy epuapem;


4. Forma i postać dokumentów składanych przez wykonawcę;


5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych;


6. Postać i forma dokumentu;


7. Wadium – na jakie zapisy należy zwrócić uwagę w gwarancjach wadialnych;


8. Pełnomocnictwo – jak powinno być przygotowane po 18.10.2018 r.;


9. Jak powinna przebiegać procedura otwarcia ofert składanych elektronicznie;


10. Komunikacja elektroniczna przy wezwaniach do wyjaśnienia treści SIWZ/ uzupełniania dokumentów;


11. Problemy związane z prawidłowością podpisu elektronicznego – omówienie wyroku KIO dot. algorytmu SHA1 w kontekście nieważności podpisu.


12. JEDZ: przygotowanie, omówienie błędów, braków i sposobów poprawiania/badania/uzupełnianie JEDZ.


13. Problematyczne przesłanki do wykluczenia wykonawców – omówienie w kontekście orzecznictwa.


14. Selfcleaning w praktyce i orzecznictwie.

Opinie

Bardzo przydatne szkolenie. Wysokie kompetencje pani Iwony Holki, z dużą umiejętnością przekazywanie wiedzy. Polecam.

Agnieszka Gosińska - ESS Audio

Szkolenie dobrze dopasowane do moich potrzeb i oczekiwań. Prowadząca konkretne, bardzo dobrze objaśnia wszystkie aspekty, odpowiada na pytania. Prowadzone zajęcia są jasne i zrozumiałe

Sylwia Nowakowska - Infor Biznes