Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Procedury transgranicznego przemieszczania odpadów w UE w związku z aktualizacją przepisów krajowych 2018 roku | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Procedury transgranicznego przemieszczania odpadów w UE w związku z aktualizacją przepisów krajowych 2018 roku

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki transgranicznego przemieszczania odpadów na terenie UE w myśl obowiązywania aktualizacji krajowych przepisów w 2018r. oraz zapoznanie z
praktycznym przygotowaniem kontraktu międzynarodowego na przemieszczanie odpadów na terytorium UE. W ramach szkolenia będą przedstawiane zasady, procedury oraz wzory dokumentacji niezbędne do przygotowania kompletnej dokumentacji na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Decydenci firm prywatnych i komunalnych
 • Pracownicy jednostek sektora publicznego - samorządu terytorialnego,
 • Podmioty specjalizujące się w gospodarce odpadami, które chcą rozszerzyć swoją ofertę działania o międzynarodowe kontrakty w gospodarce odpadami

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Program

1. Akty prawne


2. Zasady dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów
Definicje m.in. : Odpady, Odpady niebezpieczne, Wytwórca odpadów, Posiadacz odpadów, Sprzedawca, Pośrednik, Podmiot zbierający odpady, Zgłaszający, Odzysk, Unieszkodliwianie odpadów, Przywóz odpadów, Wywóz odpadów, Transport, Przemieszczanie, Właściwość organów


3. Klasyfikacja odpadów na potrzeby transgranicznego przemieszczania odpadów:

 • Lista zielona, Lista bursztynowa, Załącznik IV do Rozporządzenia UE, Odpady niesklasyfikowane
 • Procedury dotyczące trans granicznego przemieszczania odpadów
 • Procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody
 • Procedura informowania na podstawie art. 18 Rozporządzenia UE
 • Import do UE z krajów nie-OECD
 • Eksport z UE do krajów nie-OECD
 • Zgłoszenie – wymagana dokumentacja


4. Dokumenty zgłoszeniowe i przesyłania:

 • Informacje i dokumentacja zawarte w dokumentach zgłoszeniowym i przesyłania:
 • Dodatkowe informacje i dokumentacja:
 • Zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą:
 • Ustanowienie gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia


5. Zakres zgłoszenia:

 • Umowa na przemieszczanie odpadów
 • Zakres umowy
 • Dodatkowe informacje i dokumentacja
 • Wyrażenie zgody przez Organ
 • Przekazanie zgłoszenia przez właściwy organ wysyłki


6. Właściwe organy:

 • Wezwanie przez właściwe zainteresowane organy do dostarczenia informacji i dokumentacji oraz potwierdzenie przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia
 • Wyrażenie zgody przez właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki i tranzytu oraz terminy dla transportu, odzysku lub unieszkodliwienia
 • Właściwe organy miejsca przeznaczenia,
 • Warunki dokonania przemieszczenia
 • Zgłoszenie sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia
 • Zgłoszenie sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku


7. Instalacje odzysku objęte zezwoleniami wstępnymi


8. Wymogi mające zastosowanie po uzyskaniu zgody na przemieszczanie


9. Zmiany w przemieszczaniu po uzyskaniu zgody


10. Ogólne obowiązki w zakresie informowania


11. Zakaz mieszania odpadów podczas przemieszczania


12. Przechowywanie dokumentów i informacji


13. Obowiązek odbioru odpadów

 • Koszty odbioru odpadów w przypadku niemożności realizacji przemieszczenia
 • Koszty zwrotu w przypadku gdy przemieszczanie jest nielegalne
 • Koszty administracyjne
 • Spory dotyczące klasyfikacji


14. Sprawozdania Państw Członkowskich


15. Zmiany w przepisach – aktualizacja przepisów krajowych 2018


16. Przykłady wzorów dokumentacji :

 • Zał. 1A Zgłoszenia przesyłania odpadów 1 A
 • Zał. 1B Dokument przesyłania dotyczący transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów
 • Zał. 7 Informacja dołączona do przemieszczanych odpadów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia UE

17. Informacje, które powinny być zawarte w dokumencie zgłoszenia lub do niego załączone


18. Wzór umowy

Opinie

Przygotowanie trenera do tematu wzorowe. Szkolenie przeprowadzone językiem zrozumiałym, prostym, w sposób lekki i humorystyczny, Trener otwarty na zadawanie pytań, udzielający fachowych odpowiedzi. Tematyka szkolenia prezentowana na życiowych przykładach. Polecam serdecznie.

Monika Wydmańska - 8 Baza Lotnictwa Transportowego Krakowie-Balicach

Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie w dogodnej lokalizacji. Przygotowanie trenera wyczerpujące, wiedza nie budzi najmniejszych wątpliwości.

Piotr Wideł - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu