Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Elektronizacja zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień publicznych w instytutach i uczelniach. Omówienie wyłączeń z dziedziny nauki

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji uczestników poprzez wyjaśnienie nowych kwestii odnoszących się do zamówień publicznych z dziedziny nauki i zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o przykłady z zakresu zamówień w instytutach badawczych i uczelniach wyższych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• pracownicy uczelni publicznych i instytutów badawczych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

 

Program

1. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI W SYTUACJI KOLIZJI PRZEPISÓW USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z ART. 469 USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
• Definicje badań naukowych i prac rozwojowych określone w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
• Jak udzielać zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych poniżej i powyżej progów unijnych?
• Uproszczona procedura udzielania zamówień z zakresu nauki


2. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
• Opis przedmiotu zamówienia oparty na wymaganiach wydajnościowych i funkcjonalnych
• Czy możliwe jest odniesienie w opisie przedmiotu zamówienia do programu EnergyStar po 20.02.2018 r.?
• Kryteria oceny ofert na dostawę sprzętu komputerowego (czy jest możliwe zagotowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert)?


3. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
• Cechy zaawansowanego podpisu elektronicznego
• Certyfikat kwalifikowany
• Błędy popełniane przy składaniu i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego


4. PRZYGOTOWYWANIE I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W ELEKTRONICZNYM PRZETARGU
• Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice
• Czy można złożyć skan oferty?
• Czy można złożyć skan JEDZ-a?
• Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i doświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. Prześle ofertę pocztą elektroniczną)?
• Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
• Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej? uzasadniające skrócenie ustawowych terminów minimalnych
• Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem MiniPortalu E-zamówień


5. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ I SZACOWANIE ICH WARTOŚCI
• Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
• Niedozwolone dzielenie zamówienia na części
• Zasady postępowania przy wystąpieniu zamówień nieplanowanych
 

6. ZASADY PRZESYŁANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USTRUKTURYZOWANYCH FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

Opinie

Z prawdziwą przyjemnością po raz kolejny korzystam z usług szkolenia ApexNet. Pomimo wieloletniej praktyki za każdym razem odkrywam razem z prowadzącym kolejne zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi.

Aneta Witkowska - Gmina Łomianki

Szkolenie w bardzo dużym stopniu spełniło moje oczekiwania, bardzo duże kompetencje eksperta oraz i komunikatywność. atutem jest tez miejsce, w który odbyło się szkolenie.

Marcin Cichocki - Uniwersytet Warszawski, wydział biologii

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń