Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Nowe lepsze od starego? Interpretacja kontrowersyjnego projektu nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Nowe lepsze od starego? Interpretacja kontrowersyjnego projektu nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z jej wyłączeniami, orzecznictwem oraz dokumentacją. Podczas szkolenia trener omówi kwestię komunikacji zamawiającego z wykonawcą, poruszy temat postepowania poniżej i powyżej progu unijnego, a także opowie o środkach ochrony prawnej i RODO, odnosząc się do nowej ustawy Pzp.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Specjaliści ds. zamówień Publicznych
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego Zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień Publicznych
• Osoby pragnące jako pierwsze poznać założenia nowego Prawa zamówien publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Program

1. Założenia do nowej ustawy: uzasadnienie do nowych regulacji, potrzeba wprowadzenia zmian w prawie;


2. Wyłączenia ze stosowania ustawy Pzp


3. Zasady udzielania zamówień po nowelizacji


4. RODO w nowej ustawie


5. Pisemność postępowania i zasady komunikacji z wykonawcami


6. Polityka zakupowa państwa – czym jest, jaki będzie miała wpływ na zamówienia


7. Szacowanie wartości zamówień i obowiązujące progi


8. Dokumentowanie postępowań


9. Postępowania o wartości przekraczającej progi unijne:
a) analiza potrzeb zamawiającego – co to jest, jak będzie przeprowadzana;
b) spotkania informacyjny, wstępne konsultacje, zaangażowanie wykonawców – nowe narzędzia do przygotowania postępowania
c) ogłoszenia
d) oferty wariantowe, częściowe, katalogi elektroniczne
e) wadium po nowemu
f) zasady dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia
g) klauzule społeczne i środowiskowe
h) warunki negatywne – podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne
i) warunki udziału w postępowaniu pozytywne
j) udostępnienie zasobów, czyli podmiot trzeci i nowe regulacje
k) dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków
l) tryby udzielania zamówień
m) kryteria oceny ofert
n) procedura składania, otwarcia i badania ofert
o) zakończenie postępowania
p) instytucja „psychologa”


10. Zamówienia o wartości poniżej progu unijnego:
a) przepisy stosowanie do zamówień podprogowych
b) ogłoszenia
c) opis przedmiotu zamówienia
d) kwalifikacja podmiotowa wykonawców
e) tryb podstawowy i negocjacje dotyczące oferty
f) specyfikacja warunków zamówienia
g) inne tryby w zamówieniach podprogowych
h) procedura, wybór najkorzystniejszej oferty


11. Regulacje dotyczące umów: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zmiany do umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy


12. Regulacje dotyczące podwykonawstwa


13. Środki ochrony prawnej:
a) postępowanie odwoławcze
b) postępowanie koncyliacyjne


14. Kontrole zamówień publicznych

Opinie

Duża wiedza prowadzącego szkolenie, obszerne materiały szkoleniowe, formy przekazu informacji pozwalały wiele wynieść ze szkolenia.

Monika Murawska - Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku

Wiedza przekazana na szkoleniu w pełni odzwierciedliła jego temat. Po raz pierwszy miałam do czynienia z prowadzącą Iwoną Holką i jestem pod ogromnym wrażeniem jej osoby. Posiada ogromną wiedzę popartą doświadczeniem i w bardzo przystępny sposób potrafi ją przekazać. Polecam :)

Joanna Leonik - Gmina Ostrów Mazowiecka