Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po zmianach planowanych od 2 sierpnia 2019r. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po zmianach planowanych od 2 sierpnia 2019r.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków planowane do wdrożenia od 2 sierpnia 2019r, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości oraz wykorzystać nowe możliwości wprowadzane przez zmienione wytyczne
 • znać zmienione zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych
 • przygotowani do zarządzania finansowego projektem unijnym

Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności najlepiej chroni przed korektami finansowymi.

Program

1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020:

 • Ocena kwalifikowalności wydatku
 • Matryca logiczna kwalifikowalności
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 • Zakaz podwójnego finansowania wydatków

2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków planowane od 2 sierpnia 2019r. w pigułce

 • Zmiana podejścia do dochodu w projektach
 • Okres kwalifikowalności – ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności
 • Projekty ryczałtowe w EFRR
 • Nowe podejście do projektów rozliczanych metodami uproszczonymi
 • Nowe limity na środki trwałe
 • Nowe podejście do amortyzacji

3. Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków do wynagrodzeń
 

4. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców planowane od 1 sierpnia 2019r.:

 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających
 • Zasada konkurencyjności – co nowego?
 • Sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy – case study

5. Kluczowe dylematy w kwalifikowalności z uwzględnieniem zmian planowanych od 2 sierpnia 2019

 • Kwalifikowalność VAT w projekcie – zmiany interpretacji w zakresie VAT
 • Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne
 • Środki trwałe – zakup, leasing, najem/ dzierżawa czy amortyzacja?
 • Trwałość projektów EFRR, FS i EFS - istotne zmiany
 • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR/FS a EFS – istotne różnice
 • Koszty pośrednie – nowe podejście i nowy katalog kosztów dla EFRR/FS i EFS
 • Rozliczanie kar umownych
 • Wnoszenie i rozliczanie w projektach wkładu własnego rzeczowego i finansowego

6. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu

 • Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
 • Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków

7. System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją                        

 • Uprawnienia w systemie a uprawnienia pracowników Beneficjenta
 • Odpowiedzialność karna – jakich czynności dotyczy w systemie SL2014

8. Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu

 • Powiązanie budżetu projektu z wnioskami o płatność
 • Procedura wprowadzania zmian dot. budżetu projektu i wskaźników

9. Zarządzanie finansowe projektem

 • Planowanie finansowe w projekcie i płynność finansowa projektu
 • Płatności w projekcie
 • Wnioski o płatność w systemie SL2014

10. Kontrole projektów

 • Rodzaje kontroli
 • Najczęstsze nieprawidłowości w projektach UE 2014-2020 wykrywane przez kontrole
 • Uprawnienia kontrolujących
 • BHP obsługi kontroli przez Beneficjenta
 • Informacja pokontrolna i zalecenia pokontrolne

11. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Opinie

Bardzo ciekawe szkolenie, obszerny materiał przekazany w przystępny sposób. Bardzo ciekawe i przydatne ćwiczenia praktyczne rozjaśniające pogląd na całość. Kwalifikowalność, budżetowanie oraz zarządzanie projektem- bardzo przydatne zagadnienia.

Anna Frejowska - Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Szkolenie cenne z uwagi na osobę prowadzącą. Trener bardzo kompetentny. W sposób jasny i czytelny przedstawiała p. Ingrid Szrajer informacje dotyczące projektów unijnych. Bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia. Ciekawe ćwiczenia praktyczne.

Beata Marzęcka - Gmina Piaseczno