Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Info-promo w zamówieniach...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Info-promo w zamówieniach publicznych. Najczęstsze problemy, pułapki i sprawdzone praktyki

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Uczestnicy tego szkolenia poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące elektronicznych zamówień publicznych w
zakresie działań promocyjno-informacyjnych.

Poznaj modele udzielania zamówień publicznych na działania info-promo!

PROGRAM

1. Modele udzielania zamówień na działania info-promo.

2. Główne etapy planowania, przygotowania, realizacji i ewaluacji kampanii informacyjno-promocyjnych.

3. Strategie dokonywania zamówień w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

4. Wyłączenia stosowania przepisów Pzp w zakresie działań informacyjno- promocyjnych.

5. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie działań info – promo, w tym w odniesieniu do kampanii informacyjno-promocyjnych, zakupu czasu antenowego, organizacji wydarzeń, w tym konferencji, szkoleń, eventów; wymóg zatrudniania przez wykonawcę pracowników na umowę o pracę – kiedy może być stosowany? zamówienia polegające na powtórzeniu/podobne, opcje.

6. Szacowanie wartości zamówienia w odniesieniu do działań info-promo/ustawa Pzp a zasada konkurencyjności.

7. Podział zamówienia na części, udzielanie nieplanowanych zamówień. Stosowanie art. 6a Pzp,

8. Zamówienia na usługi społeczne – omówienie specyfiki i różnic z tradycyjnym modelem udzielania zamówień.

9. Tryby postępowania o udzielenie zamówienia na działania info-promo.

10. Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na działania info-promo w dobie elektronizacji (omówienie zapisów w SIWZ odnoszących się do elektronizacji z uwzględnieniem miniPortalu i komercyjnych
platform zakupowych, kwestii związanych z ofertami elektronicznymi i formą oferty, podpisami kwalifikowanymi i ich weryfikacją, wadium elektronicznym, pełnomocnictwami elektronicznymi, najciekawszych problemów praktycznych i najnowszego orzecznictwa odnoszącego się do postępowań prowadzonych elektronicznie). Postępowanie poniżej tzw. progów unijnych – elementy podlegające elektronizacji.

11. Warunki udziału w postępowaniu w postępowaniach info-promo i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków i braku podstaw wykluczenia w wersji papierowej i elektronicznej; omówienie JEDZ.

12. Kryteria oceny ofert i ich dobór w zakresie działań info-promo, w tym zasady tworzenia kryteriów jakościowych (dobór kryteriów, opis kryteriów, sposób oceny wartościującej ofert);

13. Wadium w postępowaniach info-promo).

14. Klauzule społeczne i środowiskowe w zamówieniach publicznych na działania informacyjno-promocyjne.

15. Wnioski o wyjaśnienia, zasady udzielenia odpowiedzi, terminy udzielania odpowiedzi.

16. Zasady badania i oceny ofert.

17. Jak przeprowadzić weryfikację podmiotową wykonawcy – procedura zwykła, a procedura odwrócona; uzupełnianie, wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów odnoszących się do wykonawcy.

18. Wyjaśnianie treści ofert, badanie ceny oferty wykonawcy, poprawiania omyłek w ofertach;

19. Kiedy oferta podlega odrzuceniu?

20. Obowiązek zamawiającego odrzucenia oferty z rażąco niską ceną lub kosztem w stosunku do przedmiotu zamówienia.

21. Przesłanki unieważnienia postępowania.

22. Czym jest okres stand still?

23. Termin przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

24. Zasady w zakresie dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia w zakresie info-promo.

25. Umowy w zamówieniach na działania info-promo ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. przykłady zapisów umownych; jak budować zapisy odnoszące się do kar umownych?

26. Środki ochrony prawnej – omówienie wraz z przykładami orzecznictwa odnoszącego się do działań infopromo.

27. Sesja pytań uczestników i podsumowanie.

OPINIE

Super szkolenie! Pani Wioletta prowadziła j bardzo ciekawie, przekazała dużo przydatnych informacji. Zarówno szkolenie, jak i materiały pomocnicze na wysokim poziomie merytorycznym. Pani Krysia - ciepła, przyjazna, troskliwa. Dbała o dobrą atmosferę nas wszystkich. Szkolenie + urlop w pigułce!

Beata Bagińska - ZGOK Sp. z o o Olsztyn

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, informacje przekazywane zrozumiale i konkretnie. Ponadto atmosfera bardzo sympatyzna. Pani trener otwarta na dyskusje i pomocna w skomplikowanych kwestiach. Polecam!

Justyna Nowacka - Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena