Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Planowanie i rozliczanie...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Planowanie i rozliczanie czasu pracy.

Kompleksowy warsztat praktyczny wybranych zagadnień - w pigułce

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami odnoszącymi się do ewidencji czasu pracy. Ekspert pokaże, jak prawidłowo wdrożyć zasady sporządzania harmonogramów czasu pracy pracowników oraz przedstawi między innymi reguły polecania pracy w godzinach nadliczbowych.

Na szkoleniu omówione zostaną kwestie dotyczące możliwości wezwania pracownika podczas jego dnia wolnego. Podczas szkolenia omówione zostaną również zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej.

PROGRAM

 1. Zasady sporządzania harmonogramów czasu pracy pracowników oraz:
 • wymiar czasu pracy i liczba dni wolnych w harmonogramach czasu pracy pracowników,
 • postać harmonogramu czasu pracy oraz zasady jego przekazywania do wiadomości pracownika,
 • przypadki, w których zgodnie z wykładnią, harmonogram czasu pracy może być poprawiany (sytuacje, w których poprawka harmonogramu będzie niezgodna z prawem),
 1. Ewidencjonowanie godzin pracy rozpoczęcia i zakończenia pracy, zgodnie z nowymi przepisami, w tym:
 • możliwość umieszczania harmonogramu w ewidencji czasu pracy pracownika,
 • zasady przechowywania harmonogramów niepodpiętych pod ewidencję czasu pracy pracownika,
 • szczególne przypadki ewidencjonowania czasu pracy (ruchomy czas pracy, „sztywny” rozkład czasu pracy, zdaniowy czas pracy),
 1. Oznaczanie w ewidencji czasu pracy zaplanowanych dni wolnych
 • ustalenie rodzaju dni wolnych występujących w rozkładach czasu pracy u danego pracodawcy
 1. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych, w tym:
 • ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej (limity pracy godzin nadliczbowych, ograniczenia spowodowane okresami odpoczynku, ograniczenia spowodowane sytuacją pracownika),
 • przypadki, w których pracownik mimo przebywania na terenie zakładu pracy nie pracuje w godzinach nadliczbowych (w tym odpracowywanie wyjść prywatnych z uwzględnieniem zasad ewidencjonowania takich wyjść)

 1. Praca w godzinach nadliczbowych oraz zasady rekompensowania takiej pracy (w jakiej sytuacji czasem wolnym, w jakiej dodatkiem do wynagrodzenia)
 2. Możliwość wezwania pracownika do pracy w dniu wolnym oraz zasady rekompensowania pracy w pierwotnie wolną niedzielę, święto i dzień wolny z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, w szczególności:
 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • skutki nieoddania dnia wolnego (konieczność zapłacenia wynagrodzenia wraz z dodatkiem, przypadki, w których za nieoddanie dnia wolnego może został nałożony mandat przez PIP)
 1. Rekompensata dodatkowej pracy kadry kierowniczej – przypadki, w których czas pracy kierownika jest rozliczany jak czas pracy „zwykłego” pracownika oraz sytuacji, gdy rozliczany jest odmiennie
 2. Czas pracy, a dyżur pracownika, w tym nowe zasady ewidencjonowania dyżuru
 3. Czas pracy, a udział pracownika w szkoleniu w zależności od rodzaju szkolenia
 4. Czas pracy, a wyjazd pracownika w podróż służbową
 5. Pozostałe kwestie związane z ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników, w tym czas i miejsce przechowywania dokumentacji czasu pracy pracowników.

OPINIE

Ze szkoleń firmy ApexNet korzystam po raz kolejny, ponieważ zawsze prowadzący szkolenia są znakomicie przygotowani i potrafią przekazać swoją wiedzę oraz udzielić odpowiedzi na każde zadane pytania. Zdecydowanie polecam szkolenia firmy ApexNet.

Edyta Eljasińska - FRANK-CARS Sp. z o.o.

Szkolenie przygotowane na najwyższym poziomie. Porusza problematyczne zamówienia. Ciekawa forma przekazywania informacji. Z wielką przyjemnością wybiorę się na inne szkolenia prowadzone przez firmę ApexNet. Szkolenie super. Polecam.

Danuta Kilka - ZUS

CENA ZAWIERA

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena