Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > XXXI edycja Studium Zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

XXXI edycja Studium Zamówień Publicznych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Studium Zamówień Publicznych to 5 weekendowych zjazdów, które przygotują Cię do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych!

Efektem uczestnictwa jest nabycie niezbędnych umiejętności, które pozwolą Ci ustrzec się niechcianych błędów i pułapek podczas stosowania najnowszej ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki Studium będziesz zawsze przygotowany do niezapowiedzianych kontroli, ustrzeżesz się postępowań w KIO oraz samodzielnie przeprowadzisz bezbłędny przetarg. Otrzymasz gotowe rozwiązania najczęściej spotkanych problemów!

Studium jest akredytowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, co oznacza o najwyższej jakości tego szkolenia. Po zakończeniu nauki otrzymasz indywidualny dyplom ze zdjęciem podsumuwujący Twoją pracę. Chcesz zostać wykwalifikowanym specjalistą ds. zamówień publiczncyh?

 

Dlaczego warto?

4 ekspertów zamówień publicznych

73 godziny wykładów, ćwiczeń i dyskusji

30 minionych edycji

5 dwudniowych zjazdów

768 zadowolonych kursantów poprzednich edycji

1,5 godzinny test zaliczeniowy

 

PROGRAM

Zjazd I, dzień 1: 9.00 - 17.30

1. Zagadnienia wprowadzające - NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi

3. Co to jest zamówienie publiczne?

5. Zasady udzielania zamówień publicznych WG NOWEGO PRAWA PZP

6. Polityka zakupowa państwa

7. Plan postępowań o udzielenie zamówień (PPZ)

8. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd I, dzień 2: 9.00 - 16.30

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - NOWA USTAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Formy wsparcia zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

5. Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych

6. Ustalenie wartości zamówienia

7. Udzielanie zamówień na częściach lub z dopuszczeniem składania ofert częściowych

8. Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka

 

Zjazd II, dzień 1: 9:00 - 17:30

1. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień publicznych w kontekście nowej ustawy Pzp

2. Podpis elektroniczny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w nowej ustawie Pzp

3.Dostawcy kwalifikowanej usługi zaufania świadczący usługi certyfikacyjne

4. Opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym oraz podpisem osobistym

5. Walidacja podpisów

6. Dokumentowanie czynności walidacji podpisów

7. Pieczęć elektroniczna i znacznik czasu

8. Katalogi elektroniczne

9. Narzędzia elektronicznego modelowania danych budowalnych

10. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

11. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd II, dzień 2: 9.00 - 16.30

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia (SWZ) - NOWA USTAWA PZP

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

3. Opis sposobu przygotowywania oferty, w tym wymagania techniczne oraz organizacyjne sporządzania oraz przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert

5. Udostępnianie, wyjaśnianie i zmiana treści SWZ

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

 

Zjazd III, dzień 1: 9.00 - 17.30

1.Tryby udzielania zamówień publicznych o wartości równiej i większej od progów unijnych - w kontekście nowej ustawy pzp

2.Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej od progów unijnych

3.Badanie i ocena ofert

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd III, dzień 2: 9.00 - 16.30

1. Umowa w sprawie zamówień publicznych - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące ochrony podwykonawców –wymagane elementy umowy dotyczące

3. Umowa w sprawie zamówień publicznych - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4. Raport z realizacji umowy

 

Zjazd IV, dzień 1: 9.00 - 17.30

1. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych według nowej ustawy Pzp

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikająca z ustawy pzp

4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi

5. Zamówienia publiczne w związku z ustawą o finansach publicznych

6. Kontrola zamówień publicznych w Polsce

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd IV, dzień 2: 9.00 - 16.30

1. Środki ochrony prawnej A NOWE PRAWO PZP

2. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

 

SEMINARIUM – POWTÓRZENIE CAŁEGO MATERIAŁU STUDIUM

TEST ZALICZENIOWY

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd V, dzień 1: 9.00 - 17.30

1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych - NOWE PRAWO PZP

2. Zamówienia publiczne na roboty budowlane - NOWA USTAWA PZP

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji
 

Zjazd V, dzień 2: 9.00 - 16.30

1. Zamówienia publiczne o wartości pon. 130 000 zł

2. Obszary szczególnych zagrożeń w zamówieniach publicznych w świetle doświadczeń instytucji kontrolujących (prezes uzp, nik, rio, uks, instytucje zarządzające funduszami unijnymi)


Podsumowanie i zakończenie studium


Rozdanie dyplomów

OPINIE

Szkolenie godne polecenia. Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie . Bardzo dobra organizacja. Przyjemna atmosfera. Pełna profesja, kultura i doświadczenie przede wszystkim pana Czabana.

Agnieszka Frydrych - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Szkolenie poprowadzone przez kompetentnych trenerów. Wiedza przekazywana w sposób jasny i łatwy do przyswojenia, nawet przez osobę początkująca. Osoby, które miały doświadczenie w tej dziedzinie mogły bez problemu uporządkować swoja wiedzę i zweryfikować zagadnienia, które stwarzały słuchaczowi problem.

Piotr Dyda - PNGS

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 9 października - 12 grudnia 2020 Iwona Holka, Grzegorz Czaban, Damian Michalak, Ewaryst Kowalczyk 3990.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907