Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Płace od A do Z z uwzględnieniem...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Płace od A do Z

z uwzględnieniem ostatnich zmian w podatkach. ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą zdobyć wiedzę i doświadczenie w zakresie rozliczania wynagrodzeń pracowniczych.

Trener omówi takie zagadnienia jak:

- najważniejsze składniki wynagrodzenia za pracę;

- zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę;

- zasady ustalania wynagrodzenia za czas choroby i świadczeń
z ubezpieczenia społecznego

- i wiele innych ważnych aspektów w obszarze płać obowiązujących w 2020 r.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział! Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich.

TRENER

Iwona Nowak-Przybylska

 

Posiada dwudziestoośmioletnie  doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy.

Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 500
Liczba opinii o trenerze: 0

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

 1. Menadżera Kultury
 2. Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu .

Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jest także  certyfikowanym Mediatorem Sądowym .

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach:
 a) Zarządzanie Przedsiębiorstwem,

 b) Zarządzanie Nieruchomościami,

 c) Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

PROGRAM

I. Lista płac :

 1. Omówienie składników wynagrodzenia za pracę.
 • Stawka osobistego zaszeregowania.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych czy porze nocnej.
 • Premie i nagrody.
 • Dodatki do wynagrodzeń.
 • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę- wpływ na składniki wynagrodzeń .
 • Składka wypadkowa.
 • PPK a wynagrodzenia
 1. Omówienie  zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 • Granice dokonywania potrąceń.
 • Kwota wolna od potrąceń.
 • Potrącenia z zasiłków.
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia za pracę podczas choroby pracownika i innych nieobecności.
 1. Omówienie  zasad ustalania wynagrodzenia za czas choroby i świadczeń
  z ubezpieczenia społecznego.
 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Ustalanie prawa i wysokość zasiłku.
 • Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku.
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Stopy procentowe składek.
 • Roczna podstawa wymiaru składek.
 • Świadczenie  wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
 • Świadczenia na rzecz pracowników.
 • Zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne
 1. Zaliczka na podatek dochodowy.
 • Obowiązki płatnika.
 • Zasady ustalania dochodu.
 • Zmiany kosztów uzyskania przychodów , ulgi podatkowej
 • Podatek dla młodych do 26 r.ż
 • Zasady opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników.
 • Zmiany w ustawie o PDOF od 1 października 2019 r.:
 • zmiana pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 • obniżenie skali podatkowej
 • kwoty wolne od podatku 2019/2020.
 1. Sporządzenie przykładowej listy płac.

II. Przychody zwolnione z podatku dla osób do 26 lat:

 • źródła przychodów objęte zwolnieniem
 • ukończenie 26 lat a zwolnienie z opodatkowania
 • rozliczenie składek ZUS od przychodu zwolnionego z podatku
 • PIT-11 z przychodem zwolnionym z opodatkowania
 • zasady rozliczania podatku po przekroczeniu rocznych limitów: 17%
            czy 32%.

III. Zmiany przepisów 2019/2020 rok a dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia
     i wierzytelności  z umów zlecenia:

 •   nowe zasady dokonywania potrąceń z tytułu alimentów:
 •   zmiany w potrąceniach wierzytelności z umów cywilnoprawnych
 •   potracenia a Pracownicze Plany Kapitałowe
 •   zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 1 stycznia 2019 r.
 •   dokonywanie  potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów
    cywilnoprawnych

 

IV. Zmiany w podatkach w 2020 r.:

 • pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego
 • oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia

 

V. na Pracownicze Plany Kapitałowe   -  rozliczenie wpłat oraz zasady opodatkowania

 • moment dokonywania potrąceń składek finansowanych przez uczestnika
            PPK
 • kiedy powstanie przychód składki finansowanej przez podmiot
            zatrudniający?
 • przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika
            PPK     a podmiotu zatrudniającego.
 • opodatkowanie wpłat podmiotu zatrudniającego od osób, które nie
            ukończyły 26 r.ż.

VI . Zmiany w podatku PIT i w rozliczeniach z ZUS – wynikające z ustawy antycovidowej

 • Nowe regulacje w zakresie zwolnień podatkowych
 • zmiana limitów niektórych zwolnień (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci)
 • nowe zwolnienia podatkowe; świadczenia postojowe oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia - w przedsiębiorstwach „zarzadzania kryzysowego”
 • Odliczenie darowizn przekazanych na walkę COVID-19
 • Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy w tym pobranych przez płatnika od wynagrodzeń
 • Rozliczenie straty podatkowej za 2020r.
 • Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi;
 • zgłaszanie do ZUS – umów o dzieło
 • zwolnienie ze składek ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców
 • odroczenie terminu płatności składek ZUS
 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej przez ZUS i organy podatkowe
 • Jak przygotować listę płac dla pracowników i zleceniobiorców w okresie dopłat do wynagrodzeń, zwolnień ze składek ZUS, odroczenia terminu płatności zaliczek itp.


 

OPINIE

Uważam, że szkolenie on-line było bardzo pomocne i interesujące. Wykładowca kompetentny, potrafił przekazać wiedzę w sposób ciekawy i zrozumiały. Szkolenia on-line to bardzo dobre rozwiązanie w obecnej sytuacji. Chętnie skorzystam z kolejnych szkoleń.

Agnieszka J

Od wielu lat korzystam ze szkoleń ApexNetu i nigdy się nie zawiodłam, polecam wszystkim, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę. Transmisja on-line bez zarzutu. Forma szkolenia bezpieczna, wygodna i bez dodatkowych kosztów. Materiały dla uczestników bardzo przydatne, w szczególności EduStrefa. Wszyscy trenerzy i pozostali pracownicy firmy ApexNet godni polecenia i zaufania.

Żaneta Sokołowska - Urząd Gminy Kołbaskowo

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 20-21 października 2020 Iwona Nowak-Przybylska 1190.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907