Start > Szkolenia otwarte > RODO > Ochrona sygnalistów...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Ochrona sygnalistów w sektorze publicznym

– nowe obowiązki i kary w świetle dyrektywy UE, obowiązującej od 17 grudnia ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie z warsztatami  ma na celu  przygotowanie pracowników organizacji publicznej do wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów.

 • Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są wymogi prawne w zakresie funkcjonowania anonimowych systemów zgłaszania nieprawidłowości, omówione zostaną obszary dokonywania zgłoszeń (np. zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych, transport, ochrona środowiska, mobbing), powołanie i obowiązki Compliance Officera, konflikty interesów, zadania wynikające z dyrektywy. 
 • Drugiego dnia , podczas praktycznych warsztatów zostaną omówione przykładowe procedury oraz sposoby wdrożenia ich w organizacji

TRENER

Aneta Sieradzka

Prawnik, naukowiec, nauczyciel akademicki, ekspertka z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

 

Liczba przeprowadzonych szkolen: 500
Liczba opinii o trenerze: 11

Autorka pierwszej książki o sygnalistach w Polsce, która dedykowana jest praktyce, mając charakter  niezbędnego poradnika.

Właścicielka kancelarii prawnej Sieradzka&Partners.

Autorka blisko 50 publikacji naukowych oraz licznych zagranicznych referatów. Trener z 10- letnim doświadczeniem w administracji publicznej, dla której świadczy usługi prawne.

PROGRAM

1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy UE o sygnalistach. Dyrektywa UE a polskie przepisy.

2.Kim jest sygnalista?

3.Odpowiedzialność sygnalisty za bezprawne zgłoszenie. 

4.System dla sygnalistów jako integralna część systemu zarządzania organizacją.

5.Ryzyko związane z wdrożeniem dyrektywy – aspekty praktyczne.

6.Trzy wewnętrzne kanały zgłoszeń jako obowiązek organizacji.

7.Zakaz działań odwetowych.

8.Powołanie Compliance Officer i jego zadania w organizacji.

9.Czy Inspektor Ochrony Danych może być Compliance Officer?

10.Sygnalista a RODO

11.Poufność a dostęp do informacji publicznej.

12.Kary za brak wdrożenia i stosowania przepisów.

13. Podsumowanie, dyskusja, pytania

Warsztaty:

Uczestnik zostanie przeprowadzony krok po kroku przez procedury wymagane w organizacji, zostaną przeanalizowane:

 1. Budowa procedury przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów.
 2. Analiza i omówienie procedur: uchwała/zarządzenie dotyczące sygnalistów w organizacji, procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna, kodeks etyki pracownika, procedura antykorupcyjna, procedura przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy, formularz zgłoszenia działań odwetowych, ankieta antymobbingowa dla pracowników, zmiany i aktualizacje w procedurach RODO w związku z dyrektywą o sygnalistach

Na szkoleniu uczestnicy dostaną wzory procedur niezbędnych do wdrożenia dyrektywy o sygnalistach:

 • Procedura antymobbingow
 • Procedura antydyskryminacyjna
 • Formularze zgłoszeń działań niepożądanych
 • Kodeks Etyki Pracownika 
 • Wzór zarządzenia o wdrożeniu systemu Compliance
 • Wzór procedury odwetowej 
 • Informacje na stronę www dot. Compliance
 • Ankietę antymobbingową


 

OPINIE

Profesjonalny trener, prowadzący przekazał wiedzę we właściwy sposób.

Marek Maszewski - ZWiK Skierniewice

Szkolenie było prowadzone w bardzo ciekawy sposób przejrzyście, bardzo rzeczowo. Prowadzący wyjaśniał w sposób skrupulatny. Jest to moje kolejne szkolenie z firmą ApexNet i jak zwykle jest bardzo profesjonalne, organizacja 10/10.

Marta Pacocha - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 20-21 stycznia 2022 Aneta Sieradzka 995.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907