Start > Trenerzy > Beata Cywińska

Trenerzy

Beata Cywińska

absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 1998 r. zaangażowana we wdrażanie programów finansowanych z funduszy przedakcesyjnych (Phare) skierowanych do organizacji pozarządowych działających m.in w obszarze wykluczenia społecznego oraz instytucji rynku pracy. Następnie uczestniczyła w przygotwaniu dokumentacji, niezbędnych procedur umożliwiających wdrożenie programów finansowanych z funduszy strukturalnych głównie Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2004-2008 jako dyrektor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna była za realizację Działania 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, gdzie budżet Działania wynosił ponad 250 mln EUR. Celem Działania był wzrost konkurencyjności polskich przesiębiorstw poprzez podniesienie kwalifikacji zatrudnionych pracowników. Obecnie jako adwokat prowadzi Kancelarię Adwokacką i świadczy usługi eksperckie w zakresie obsługi prawnej projeków finansowanych z funduszy strukturalnych, pomocy publicznej i kwlaifikowalności wydatków.

Edukacja

Zadaj pytanie

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne