Trenerzy

Marcin Więckowski

Nieprzerwanie związany z zamówieniami publicznymi: szkoli przedstawicieli administracji publicznej i wykonawców-przedsiębiorców. Audytuję, kontroluję – pracuję przy udzielaniu zamówień na zlecenie różnych jednostek-w tym przedsiębiorców, bierze udział w konsultacjach zmian do wymienionej ustawy.

Prowadził szkolenia dla różnych podmiotów, zamówienia publiczne to jego pasja. Pracował
w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na stanowiskach doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych, obsługiwał Regionalną Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie i RIO, po czym przeszedł na stanowisko kierownicze do Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, gdzie nadzorował wszystkie przetargi realizowane na rzecz Urzędu.

Edukacja

Zadaj pytanie

Doświadczenie

Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na stanowiskach doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych, obsługiwał Regionalną Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie i RIO, po czym przeszedł na stanowisko kierownicze do Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, gdzie nadzorował wszystkie przetargi realizowane na rzecz Urzędu. Przeprowadzał kontrole prawidłowości  procedur zgodnie z prawem zamówień publicznych.   ramach projektów inwestycyjnych realizowanych przez Beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), został zaangażowany również przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do kontroli projektów dofinansowanych z RPO Warmia i Mazury 2007-2013, zatrudniony do realizacji-udzielania zamówień w ramach dwóch projektów RPO :

Współpracuję również z przedsiębiorcami w ramach doradztwa w zakresie prawidłowości składania ofert i praw wykonawcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych i prawa cywilnego oraz przepisów branżowych.

W 2011roku jako trener przeprowadził serię dwudniowych szkoleń dla wykonawców w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Nowe podejście do zamówień publicznych 

– szkolenia i doradztwo”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3

Nieprzerwanie związany z zamówieniami publicznymi: szkoli przedstawicieli administracji publicznej i wykonawców-przedsiębiorców. Audytuję, kontroluję – pracuję przy udzielaniu zamówień na zlecenie różnych jednostek-w tym przedsiębiorców, bierze udział w konsultacjach zmian do wymienionej ustawy.

Referencje

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne

Wpisz adres e-mail