Start > Trenerzy > Katarzyna Wińska-Rużewicz

Trenerzy

Katarzyna Wińska-Rużewicz

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych.

Wieloletni pracownik instytucji zamawiających.

Prowadziła postępowania klasyczne jak i sektorowe, również o wartości pow. 10 mln euro.

Ponadto reprezentuje wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym reprezentacja przed KIO.

Specjalista ds. zamówień publicznych w kancelariach radców prawnych.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Od lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z zamówień na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej. Prowadziła szkolenia na z ramienia PARPu oraz na zlecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Przeszkoliła setki osób wykonujących czynności po stronie zamawiających i wykonawców.

Edukacja

Pracę badawczą i naukową wiąże z zamówieniami publicznymi, ekonomiczną analizą prawa. Na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wygłaszała referaty na konferencjach organizowanych przez UZP i uczelnie wyższe. Jej publikacje zamieszczone są na stronie internetowej UZP.

Uczestnictwo w licznych  szkoleniach i konferencjach, m.in. „Zielone zamówienia(...),konferencja UZP z okazji XV lecia systemu zam.publ.,  „Praktyczne problemy prawa zamówień publicznych po nowelizacji w Poczcie Polskiej”, „Nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych po nowelizacji – wnioski organów kontroli”, Procedury Zamówień Publicznych, Moduł I i II ogólny” prowadzonego w ramach projektu: „Zwiększenie znajomości Procedur Zamówień Publicznych” Phare 2002/005.02.03” Zastosowanie aukcji elektronicznej w administracji publicznej. Podstawy prawne i praktyka oraz perspektywy po nowelizacji ustawy PZP”i inne.

Zadaj pytanie

Doświadczenie

Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno sektorowych jak i klasycznych, w tym o wartości pow. 10 mln euro, reprezentacja przez ZA, opracowywanie wewnętrznych regulaminów regulujących procedurę udzielania zamówień, stanowisko – Radca ds. zamówień publicznych.

Prowadzenie licznych szkoleń i doradztwa z zakresu Prawa zamówien publicznych.

Referencje

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne