Start > Trenerzy > Joanna Tomaszkiewicz

Trenerzy

Joanna Tomaszkiewicz

Jedna z nielicznych osób na rynku posiadająca praktyczne doświadczenie w ocenach środowiskowych i jednocześnie będąca certyfikowanym trenerem.

Edukacja

Absolwentka architektury krajobrazu SGGW ze specjalnością przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego oraz urbanistycznych studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej.

Ukończyła szereg kursów z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, w tym:

Zasady Procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko – Kurs Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (US EPA).

W 2011 r. ukończyła kurs trenerski na poziomie zaawansowanym (EQF 5) i posiada certyfikat jakości pracy trenera.

Doświadczenie

Zarządzała pracą interdyscyplinarnych zespołów specjalistów opracowujących dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentów załączanych do wniosku o uzyskanie dofinansowania inwestycji ze środków międzynarodowych banków oraz Unii Europejskiej.

Dla inicjatywy JASPERS przeprowadziła weryfikację środowiskowej części wniosku o dofinansowanie z funduszy UE dużych projektów infrastrukturalnych.

Podkreśla znaczenie jakości przygotowywanych materiałów, szczególnie w kontekście udziału społeczeństwa w procedurze ooś oraz zagadnień związanych z siecią Natura 2000.

Prowadziła nadzory środowiskowe podczas budowy dużych inwestycji infrastrukturalnych (Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni NOT SITO).

Referencje

Prowadzi szkolenia/warsztaty dla pracowników administracji rządowej i lokalnej oraz inżynierów projektantów i konsultantów środowiskowych w zakresie:

 • zarządzania przygotowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • sprawdzania jakości dokumentacji środowiskowej,
 • dokumentowania procedury OOŚ dla pozyskiwania funduszy unijnych,
 • zarządzania ryzykiem w procesie oceny oddziaływania na środowisko.

W ostatnim czasie  prowadziła szkolenia/warsztaty w takich instytucjach jak:

 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Łódzkiego
 • Urząd Miasta Toruń,
 • Program Współpracy Transgranicznej Polska, Ukraina, Białoruś

Listy referencyjne otrzymane od klientów udostępniane są na życzenie.

Edukacja

Zadaj pytanie

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

 • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
 • Prezenty i promocje na szkolenia
 • Bezpłatne materiały merytoryczne