Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

Trenerzy

Michał Rutkowski

Trener z zakresu funduszy unijnych, przeprowadził kilkaset szkoleń dla pracowników administracji publicznej, uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych.

Prowadzi interaktywne szkolenia i warsztaty z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych.

Jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce.
Członek licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, np. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Edukacja

Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Uzyskał Dyplom Polsko-Francuski Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Institut D’études Politiques de Paris (SCIENCES PO) - kierunek Unia Europejska. Posiada dyplom trenera europejskiego o specjalności zarządzanie funduszami strukturalnymi UE wydany przez Carl Duisberg Gesellschaft e.V. (Kolonia, Niemcy).

Zadaj pytanie

Doświadczenie

Prowadzi interaktywne szkolenia i warsztaty z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych.

Jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce.
Członek licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, np. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej.

Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP.

Autor wielu książek, np.: „Unijne vademecum radnego”.

Referencje

W ostatnim czasie prowadził szkolenia w takich instytucjach jak:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Centralny Urząd Projektów Transportowych oraz PKP PLK
 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Listy referencyjne otrzymane od klientów udostępniane są na życzenie.

Trener Pan Michał Rutkowski- bezkonkurencyjny. Bardzo fachowa wiedza, poparta dużym doświadczeniem. Trudne zagadnienia w bardzo przystępny sposób tłumaczone (wyjaśnione). Duża ekspresja i komunikatywność oraz umiejętności aktorskie Polecam!
Aneta Krauze uczestniczka szkolenia Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów unijnych 2014-2020
Szkolenie prowadzone przez osobę mającą ogromną wiedzę i doświadczenie, przekonująco i w sposób bardzo elastyczny, aktywizujący uczestników.
Barbara Wróblewska uczestniczka szkolenia Pomoc publiczna w nowej perspektywie 2014-2020 i nowe rozszerzenie wyłączenia grupowego. Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014
Szkolenie bardzo ciekawe, wiedza przekazana w sposób wyczerpujący i przystępny. Profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe. Wszechstronne podejście do tematu, wyjaśniające wątpliwości związanych z treścią przepisów unijnych.
Agnieszka Malińska uczestniczka szkolenia Pomoc publiczna w nowej perspektywie 2014-2020 i nowe rozszerzenie wyłączenia grupowego. Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014
Wybitna znajomość rzeczy, przyjazny język przekazu, wysoka kultura osobista, nienaganny wygląd trenera- p.Łukasza Czabana, który sprawił, że nie boję się zaglądać do tekstu ustawy, korygował niewłaściwe nawyki lub praktyki, zmieniał sposób myślenia, zachęcał do odwagi przy realizacji zamówień. Bardzo polecam
Krystyna Flaczyk uczestniczka szkolenia Certyfikowany Kurs Zamówień Publicznych dla Początkujących

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

 • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
 • Prezenty i promocje na szkolenia
 • Bezterminową zniżkę 10% na wszystkie szkolenia

Wpisz adres e-mail