Start > Trenerzy > Michał Rutkowski

Trenerzy

Michał Rutkowski

Trener z zakresu funduszy unijnych, przeprowadził kilkaset szkoleń dla pracowników administracji publicznej, uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych.

Prowadzi interaktywne szkolenia i warsztaty z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych.

Jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce.
Członek licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, np. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Edukacja

Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Uzyskał Dyplom Polsko-Francuski Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Institut D’études Politiques de Paris (SCIENCES PO) - kierunek Unia Europejska. Posiada dyplom trenera europejskiego o specjalności zarządzanie funduszami strukturalnymi UE wydany przez Carl Duisberg Gesellschaft e.V. (Kolonia, Niemcy).

Zadaj pytanie

Doświadczenie

Prowadzi interaktywne szkolenia i warsztaty z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych.

Jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce.
Członek licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, np. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej.

Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP.

Autor wielu książek, np.: „Unijne vademecum radnego”.

Referencje

W ostatnim czasie prowadził szkolenia w takich instytucjach jak:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Centralny Urząd Projektów Transportowych oraz PKP PLK
 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Listy referencyjne otrzymane od klientów udostępniane są na życzenie.

Trener Pan Michał Rutkowski- bezkonkurencyjny. Bardzo fachowa wiedza, poparta dużym doświadczeniem. Trudne zagadnienia w bardzo przystępny sposób tłumaczone (wyjaśnione). Duża ekspresja i komunikatywność oraz umiejętności aktorskie Polecam!
Aneta Krauze uczestniczka szkolenia Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów unijnych 2014-2020
Szkolenie prowadzone przez osobę mającą ogromną wiedzę i doświadczenie, przekonująco i w sposób bardzo elastyczny, aktywizujący uczestników.
Barbara Wróblewska uczestniczka szkolenia Pomoc publiczna w nowej perspektywie 2014-2020 i nowe rozszerzenie wyłączenia grupowego. Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014
Szkolenie bardzo ciekawe, wiedza przekazana w sposób wyczerpujący i przystępny. Profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe. Wszechstronne podejście do tematu, wyjaśniające wątpliwości związanych z treścią przepisów unijnych.
Agnieszka Malińska uczestniczka szkolenia Pomoc publiczna w nowej perspektywie 2014-2020 i nowe rozszerzenie wyłączenia grupowego. Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

 • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
 • Prezenty i promocje na szkolenia
 • Bezpłatne materiały merytoryczne