Trenerzy

Jacek Ochmański

mgr prawa, od 2000 r. pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie (b. naczelnik Wydziału Kontroli Inspekcji i Nadzoru - prowadzenie nadzoru nad działaniem powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, kontroli postępowań organów AAB w sprawie pozwoleń na budowę, prowadzenie postępowań administracyjnych), obecnie gł. specjalista w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami inwestycji budowlanych, praktyk w zakresie postępowań o ustalenie warunków zabudowy (ustawa i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), pozwoleń na budowę (ustawa prawo budowlane), specustawy drogowej, procedury administracyjnej (kodeks postępowania administracyjnego), ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Prowadzone szkolenia dla pracowników organów nadzoru budowlanego, Urzędu m. st. Warszawy oraz osób prawnych w zakresie ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, specustawy drogowej.

Edukacja

Zadaj pytanie

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne

Wpisz adres e-mail