Trenerzy

Anita Kuliś

Anita Kuliś - Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunku Geografia ze specjalizacją z geografii fizycznej. Kilkuletni pracownik Pienińskiego Parku Narodowego oraz wykonawca, koordynator i współautor ponad 60 raportów, ekspertyz i analiz o oddziaływaniu inwestycji na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć drogowych (m.in. autostrad i dróg szybkiego ruchu), kolejowych i planów miejscowych (w tym pomiarów i analiz obliczeniowych zanieczyszczeń powietrza, wód i imisji hałasu). Współautorka koreferatów wykonanych na zlecenie Ministra Środowiska do raportów o oddziaływaniu na środowisko inwestycji drogowych oraz Operatu przebiegu procesów przyrodniczych stanowiącego integralny składnik Planu Ochrony Pienińskiego Parku Narodowego. Jej atutem jest dobra znajomość prawa (zwłaszcza dotyczącego środowiska i ochrony przyrody oraz prawa inwestycyjnego i kodeksu postępowania administracyjnego). Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procedury administracyjnej wielu inwestycji infrastrukturalnych oraz doradztwa Inwestorom w tym zakresie. Prowadzi także szkolenia i warsztaty dla administracji rządowej i samorządowej (pracowników Generalnych Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Transportu, Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich, innych). Jest członkiem Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko – organu doradczego i opiniodawczego Ministra Środowiska.

Edukacja

Zadaj pytanie

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne

Wpisz adres e-mail