Start > Trenerzy > Tomasz Leszczyński

Trenerzy

Tomasz Leszczyński

Audytor projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE. Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Audytor, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO, Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu projektów UE. Oceniał projekty w ramach RPO, POIŚ, POIG w zakresie występowania pomocy publicznej, w tym nadmiernej dochodowości projektów w ramach luki finansowej przyznanej dotacji. Prowadził specjalistyczne szkolenia z zakresu przygotowania, realizacji i wdrożenia projektów wodno-ściekowych, kapitalizacji, reorganizacji właścicielskiej i przekształceń własnościowych oraz rozliczania końcowego projektów z UE (Fundusz Spójności, POIiŚ, EOG, Life +).


 


 

 

Edukacja

Zadaj pytanie

Doświadczenie

Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnomocnik zarządów spółek komunalnych (PWIK). Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, projektów wodno-ściekowych, przekształceń własnościowych infrastruktur wodnych, komercjalizacji i prywatyzacji struktur wodno-ściekowych Skarbu Państwa, wdrożenia Dyrektywy wodnej, Dyrektywy OOS, przygotowania projektów infrastrukturalnych PPP do realizacji i kontroli. Audytów projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE.

Realizator licznych projektów wodnych i wodno-ściekowych z udziałem kapitału zewnętrznego (UE, Bank Światowy, PPP – ponad 1 mld zł). Prowadził asysty techniczne z ramienia Inżyniera Kontraktu w ponad 20 jednostkach JRP (PIU) w kraju. Inicjator zmian w 2005 roku w Prawie ochrony środowiska względem wymogów  zapisów dyrektywy OOS. Wieloletni uczestnik paneli roboczych z udziałem WFOŚiGW, NFOŚiGW, GIOŚ, MŚ, MIR oraz komitetów monitorujących z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Prowadził specjalistyczne szkolenia m.in. dla :

Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Szkoły Sądownictwa, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu,  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Narodowego Funduszu Zdrowia, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminy Brwinów, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łodzi, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Referencje

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne