Start > Trenerzy > Tomasz Leszczyński

Trenerzy

Tomasz Leszczyński

Audytor projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE. Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Audytor, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO, Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu projektów UE. Oceniał projekty w ramach RPO, POIŚ, POIG w zakresie występowania pomocy publicznej, w tym nadmiernej dochodowości projektów w ramach luki finansowej przyznanej dotacji. Prowadził specjalistyczne szkolenia z zakresu przygotowania, realizacji i wdrożenia projektów wodno-ściekowych, kapitalizacji, reorganizacji właścicielskiej i przekształceń własnościowych oraz rozliczania końcowego projektów z UE (Fundusz Spójności, POIiŚ, EOG, Life +).


 


 

 

Edukacja

Zadaj pytanie

Doświadczenie

Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnomocnik zarządów spółek komunalnych (PWIK). Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, projektów wodno-ściekowych, przekształceń własnościowych infrastruktur wodnych, komercjalizacji i prywatyzacji struktur wodno-ściekowych Skarbu Państwa, wdrożenia Dyrektywy wodnej, Dyrektywy OOS, przygotowania projektów infrastrukturalnych PPP do realizacji i kontroli. Audytów projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE.

Realizator licznych projektów wodnych i wodno-ściekowych z udziałem kapitału zewnętrznego (UE, Bank Światowy, PPP – ponad 1 mld zł). Prowadził asysty techniczne z ramienia Inżyniera Kontraktu w ponad 20 jednostkach JRP (PIU) w kraju. Inicjator zmian w 2005 roku w Prawie ochrony środowiska względem wymogów  zapisów dyrektywy OOS. Wieloletni uczestnik paneli roboczych z udziałem WFOŚiGW, NFOŚiGW, GIOŚ, MŚ, MIR oraz komitetów monitorujących z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Prowadził specjalistyczne szkolenia m.in. dla :

Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Szkoły Sądownictwa, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu,  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Narodowego Funduszu Zdrowia, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminy Brwinów, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łodzi, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Referencje

Wybitna znajomość rzeczy, przyjazny język przekazu, wysoka kultura osobista, nienaganny wygląd trenera- p.Łukasza Czabana, który sprawił, że nie boję się zaglądać do tekstu ustawy, korygował niewłaściwe nawyki lub praktyki, zmieniał sposób myślenia, zachęcał do odwagi przy realizacji zamówień. Bardzo polecam
Krystyna Flaczyk uczestniczka szkolenia Certyfikowany Kurs Zamówień Publicznych dla Początkujących

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne