SZKOLENIA VOD

TEMAT

Nowe prawo zamówień publicznych

w placówkach medycznych

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dowiesz się, jak według nowej ustawy przeprowadzać postępowanie w branży medycznej. Trener omówi największą rewolucję w procedurach do progu unijnego. Dowiedz się, jak od 1 stycznia 2021 r. ogłaszać postępowania w branży medycznej zgodnie z nowymi przepisami. Dowiesz się, jak zmieniły się dokumenty potrzebne do ogłoszenia postępowania, jakie prawa i obowiązki będą od nowego roku czekać na zamawiających. Jakie nowe tryby będzie można stosować, a które odejdą wraz z dotychczasową ustawą.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 993
Liczba opinii o trenerze: 1351


W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

PROGRAM

 1. Wybrane obowiązki Zamawiającego wprowadzone nową ustawą PZP.
 • Nowe zasady ustalenia wartości zamówienia:
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw;
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 • Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.
 1. Nowy obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji) - co to jest wartość jednorazowego zakupu?
 2. Istotne zmiany dotyczące publikatorów ogłoszeń o zamówieniu;
 3. Zmiany dotyczące zawartości treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 4. Dokumenty w postępowaniu:
 • Przedmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania;
 • Podmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania;
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia i Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego:
 • Kiedy należy sporządzić SWZ, a kiedy OPiW?
 • Wymagana zawartość SWZ i OPiW;
 • Nowe zasady udostępniania, wyjaśniania oraz wprowadzania zmian do SWZ i OPiW.
 1. Nowe podstawy odrzucenia oferty;
 2. Zmiana definicji końca postępowania;
 3. Nowości w zakresie podstaw unieważnienia postępowania.
 1. Rewolucja w procedurach do progu unijnego.
 1. Składanie ofert, wniosków, oświadczeń;
 2. Komunikowanie się z Zamawiającym;
 3. Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne:
 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej;
 • Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów;
 • negocjacje bez ogłoszenia - specjalna przesłanka stosowania tego trybu w postępowaniu o wartości poniżej progów UE.

 1.  Elektronizacja zamówień w nowej ustawie.
 • Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą;
 • Pisemność, a forma pisemna – różnice i znaczenie w praktyce;
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany i podpis osobisty – do jakich czynności i przez kogo musi być stosowany.
 1.     Opis przedmiotu zamówienia w podmiotach leczniczych.
 • Nazwa własna produktu przy zakupie leków;
 • Możliwość użycia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła w opisie przedmiotu zamówienia na nowych zasadach;
 • Konieczność podania kryteriów równoważności ofert.
 1.     Jawność postępowania.
 • Brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert;
 • Ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego;
 • Nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego;
 • Nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
 • Konieczność udostępnienia „z automatu” załączników do protokołu po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania;
 • Zasada jawności, a ochrona danych osobowych.
 1.     Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania.
 • Nowy katalog obligatoryjnych podstaw wykluczenia;
 • Poszerzenie fakultatywnych podstaw wykluczenia;
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 1.     Procedura odwrócona w nowej ustawie.
 • Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 • Czy w postępowaniu poniżej progów UE możliwe jest przeprowadzenie procedury odwróconej?

    PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.

 

OPINIE

Uważam, że szkolenie, w którym uczestniczę będzie bardzo przydatne, ponieważ w sposób jasny i jednoznaczny przedstawione zostały przez Prowadzącego szkolenie różnice i zmiany w przepisach jakie nas czekają w momencie wejścia w życie nowej ustawy Pzp.

Małgorzata Kozłowska - Pióro - CRR KRUS NIWA

Jak zwykle wszystko na najwyższym poziomie. Temat na czasie, prowadzący super przygotowany, miejsce szkolenia dobrze wybrane.

Piotr Dyda - PNGS

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener Bon
Cena
Łukasz Czaban
0 zł
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz katarzyna.kurek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900