SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zagrożenia wynikające z elektronicznej komunikacji

elektroniczny przetarg w praktyce

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Na szkoleniu zostanie poruszony temat elektronizacji/komunikacji elektronicznej pod kątem prawnym.Trener opowie m.in. o obowiązkach i konsekwencjach dla wykonawcy związane z nieprawidłowym złożeniem ofert w postaci elektronicznej.

TRENER

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 352
Liczba opinii o trenerze: 762

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

PROGRAM

 1. Elektroniczna komunikacja w postępowaniach w praktyce
 1. Obowiązki i konsekwencje dla wykonawcy związane z nieprawidłowym złożeniem ofert w postaci elektronicznej
 2. Dokumenty składane w postępowaniu: postać złożonych dokumentów, wymagania formalne dla dokumentów, składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK
 3. Prawidłowa reprezentacja wykonawcy, omówienie pełnomocnictw. Co z dotychczasowymi pełnomocnictwami, które są w formie wyłącznie pisemnej
 4. Złożenie wspólnej oferty przez konsorcjum
 5. Komunikacja z Zamawiającym na wszystkich etapach postępowania
 6. JEDZ – wypełnianie i składanie po 18.10.2018 r., uzupełnianie, wyjaśnianie, poprawianie JEDZ
 7. Formy wniesienia wadium po 18.10.2018 r.
 8. Udostępnienie protokołu postępowania i ofert konkurencji po 18.10.2018 r.
 9. Tajemnica przedsiębiorstwa a dokumenty składane elektronicznie, obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści
 10. Zmiana a wycofanie elektronicznej oferty
 1. Elektronizacja/komunikacja elektroniczna pod kątem prawnym. Wymagania ustawowe w sprawie elektronizacji zamówień, elektronizacja zamówień w UE
 1. Epuap i Miniportal
 1. omówienie zapisów SIWZ: jak przygotować jasne i zrozumiałe wytyczne wytyczne do składania ofert
 2. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia: omówienie dokumentów elektronicznych i kopii elektronicznych dokumentów;
 3. Postać dokumentu a forma dokumentu, omówienie formy dokumentowej;
 4. Formy czynności prawnej a rodzaje wymaganego podpisu;
 5. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, data podpisu w przypadku złożenia pełnomocnictwa uzupełnionego;
 6. Wadium w postaci elektronicznej – zasady zwrotu, weryfikacja;
 7. Czy można odmówić wykonawcy złożenia dokumentu elektronicznego np. zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
 8. Rozwiązywanie problemów:
 • wadliwie działająca platforma
 • komunikacja w inny sposób niż przyjęta przez Zamawiającego
 • niewłaściwie podpisane dokumenty
 • błąd w zaszyfrowaniu ofert
 • podpisy elektroniczne zagraniczne
 • podwykonawca/P3 nieposiadający podpisu elektronicznego
 • odrzucenie oferty vs uznanie, że oferta nie została złożona: konsekwencje, podstawy prawne
 1. Omówienie zasad działania podpisu elektronicznego: możliwość zmiany nazwy pliku (np. do archiwizacji), podpisy zewnętrzne, otaczające, dokument ustrukturyzowany xml – JEDZ, wadium , KRK – jak odczytać taki dokument i zweryfikować podpis;
 2. Mała nowelizacja w zw. z RODO – sposób procedowania, obowiązki komisji przetargowej, zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, przekazywanie dokumentów podpisanych elektronicznie zawierających dane osobowe, czym jest informacja publiczna i jak się ma do RODO.
 3. Elektroniczne faktury: zapisy do umowy, sposób postępowania, elektroniczne faktury w zamówieniach do 30 000 euro.

 1.     Zapisy do SIWZ dotyczące komunikacji elektronicznej: zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa, zapisy dotyczące pełnomocnictw, procedura składania oferty.
 2.      Zadawanie pytań do SIWZ – czy wyłącznie przez miniportal?
 3. Komunikacja elektroniczna w wersji minimum a pełne elektroniczne prowadzenie postępowań: jakie korzyści są z elektronicznego prowadzenia postępowań 
   
 4. Wszystko, co Zamawiający musi wiedzieć o podpisie elektronicznym
 1. Podpis kwalifikowany a profil zaufany epuap;
 2. Podpis zewnętrzny i wewnętrzny: różnice, orzecznictwo dotyczące różnych rodzajów podpisu;
 3. Działanie i prawidłowe użycie podpisu elektronicznego;
 4. Prawidłowy algorytm szyfrowania podpisu w związku ze stanowiskiem MC i orzecznictwem KIO;
 5. Które dokumenty składane w postępowaniu muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 6. Podpisywanie danych skompresowanych, podpisywanie formularzy wysyłkowych na platformach, podpisywanie dokumentów – różnice i wpływ podpisu na ważność oferty;
 7. Walidacja podpisu: ćwiczenia praktyczne
 8. 1 postępowanie 406 plików w tym 29 problematycznych… co dalej? Błędy w podpisie i dalsze procedowanie Zamawiającego
 9. Obowiązki Zamawiającego w związku z koniecznością składania dokumentów opatrzonych podpisem kwalifikowanym;
 10. Znacznik czasu w podpisie: czy jest wymagany, na czym polega znakowanie czasem;
 11. OMÓWIENIE WSZYTSKICH ORZECZEŃ KIO DOT. PLATFORM I PODPISU ELEKTRONICZNEGO
 1. Omówienie i przećwiczenie szczegółowo procedury otwarcia ofert. Co pokazujemy publiczne, jakie czynności Zamawiający może zrobić przed otwarciem.
 1. Składanie ofert po 18.10.2018 r.
 1. Zamówienia do progu unijnego – procedura składania ofert i otwarcia ofert;
 2. Zamówienia powyżej progu unijnego: zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami
 1. Komunikacja z wykonawcą po składaniu ofert: w jakiej formie, czy Zamawiający musi dysponować podpisem elektronicznym? Jak udostępnić oferty? W jaki sposób wezwać wykonawcę do uzupełnień/wyjaśnień.
 1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych Regulacje RODO w zamówieniach publicznych
 1. Jednolity europejski dokument zamówienia: omówienie dokumentu w kontekście warunków udziału w postępowaniu i najnowszego orzecznictwa dotyczącego postępowania Zamawiającego w przypadku wadliwego JEDZ.
 1.  Jak badać JEDZ:
 1. Co wyjaśniać, co uzupełniać? Czy JEDZem można zastąpić pełnomocnictwo?
 2. Co w przypadku, gdy wykonawca zaznaczył, że handlował ludźmi?
 3. Co gdy wykonawca nie zaznaczył, że jest małym/średnim przedsiębiorstwem (a takim jest).

OPINIE

Kompetencje eksperta na bardzo wysokim poziomie. Jestem zadowolona ze szkolenia. Pozyskałam ciekawe informacje.

Monika Dzikowska - Urząd Miejski w Błaszkach

Szkolenie przez Panią Iwonę Holkę spełniło w pełni moje oczekiwania. Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie w oparciu o konkretną wiedzę merytoryczną i doświadczenie.

Katarzyna Kędzia - Urząd Gminy Łowicz

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener Bon
Cena
Iwona Holka
0 zł
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907