Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/c_home.php on line 8211

Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/c_home.php on line 8288

Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenievod.php on line 91

Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenievod.php on line 438

Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenievod.php on line 487

Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenievod.php on line 494

Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenievod.php on line 505

Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenievod.php on line 513

Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenievod.php on line 514

Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenievod.php on line 577

Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenievod.php on line 577
CZAS PRACY OD A DO Z w 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy. ONLINE | Szkolenia ApexNet

SZKOLENIA VOD

TEMAT

CZAS PRACY OD A DO Z w 2020 r.

z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy. ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń VOD

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

TRENER

Piotr Wojciechowski

Adwokat, były inspektor pracy, specjalizujący się w problematyce czasu pracy.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 820
Liczba opinii o trenerze: 14

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

PROGRAM

Dzień pierwszy.

I. Planowanie czasu pracy

1. Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy.

2. Wady i zalety 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych.

3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie

4. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.

5. Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.

6. Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.

7. Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.

8. Planowanie odpoczynku.

9. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.

10. Definicja dnia wolnego od pracy.

11. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy:

a) nowe zasady oznaczania dniówek roboczych, 

b) oznaczanie dni wolnych od pracy, zwolnienia od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia,

c) oznaczanie innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy.

 

II. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia

1. Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.

2. Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.

3. Czas przejazdów a czas pracy.

4. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia.

5. Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.

6. Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.

 

III. Zasady sporządzania prawidłowych zapisów z zakresu czasu pracy w praktyce na wybranych przykładach.

1. Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów c

Dzień drugi.

I. Zarządzanie pracą nadliczbową

1. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.

2. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

3. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.

4. Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje.

5. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

II. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej

1. Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny

2. Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?

3. Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.

4. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.

5. Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).

6. Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.

7. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.

8. Rekompensowanie pracy w porze nocnej.

9. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.

10. Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.

11. Prawidłowe ustalanie pory nocnej.

 

III. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych

1. Kim są pracownicy zarządzający?

2. Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN.

3. Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?

 

IV. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć

1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie

2. Osoby ponoszące odpowiedzialność

3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.
 

zasu pracy.

2. Prawidłowe sporządzanie ewidencji czasu pracy.

3. Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy.

 

 

 

Dzień drugi.

I. Zarządzanie pracą nadliczbową

1. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.

2. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

3. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.

4. Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje.

5. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

II. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej

1. Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny

2. Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?

3. Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.

4. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.

5. Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).

6. Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.

7. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.

8. Rekompensowanie pracy w porze nocnej.

9. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.

10. Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.

11. Prawidłowe ustalanie pory nocnej.

 

III. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych

1. Kim są pracownicy zarządzający?

2. Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN.

3. Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?

 

IV. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć

1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie

2. Osoby ponoszące odpowiedzialność

3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna. 

OPINIE

Szkolenie na wysokim poziomie, bardzo profesjonalne. Oparte na wiedzy i doświadczeniu prowadzącego oraz zgodnie z oczekiwaniami. gorąco polecam firmę ApexNet.

Marta Pacocha - Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "Strzelbud"

Szkolenie było prowadzone w bardzo ciekawy sposób przejrzyście, bardzo rzeczowo. Prowadzący wyjaśniał w sposób skrupulatny. Jest to moje kolejne szkolenie z firmą ApexNet i jak zwykle jest bardzo profesjonalne, organizacja 10/10.

Katarzyna Kalińska - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

CENA ZAWIERA

  • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

  • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

  • Dostęp do EduStrefy

  • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

  • Certyfikat w wersji on-line

*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener Bon
Cena
Piotr Wojciechowski
0 zł
1190.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907