SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia publiczne dla komórek merytorycznych

w obliczu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia będą przydatne dla członków komisji przygotowujących opisy przedmiotu zamówienia, szacujących wartość zamówienia,opracowujących kryteria oceny ofert i propozycje warunków oraz nadzorujących zawartą umowę. Nasz ekspert przeprowadzi uczestników przez procedury udzielania zamówień publicznych, a także wskaże im najistotniejsze aspekty dotyczące zasad odpowiedzialności i obowiązków członków komisji przetargowych.

TRENER

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 454
Liczba opinii o trenerze: 775

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

PROGRAM

 1. Organizacja procesu udzielania zamówień wg nowej ustawy:

 

 • planowanie zamówień: nowe obowiązki komórek merytorycznych,
 • uwzględnianie polityki zakupowej państwa: czym jest polityka zakupowa państwa i w jaki sposób wpływa na przygotowywanie i udzielanie zamówień;
 • stosowanie zasady efektywności ekonomicznej w praktyce w zamówieniach poniżej i powyżej progu unijnego. Czym jest i na czym powinno polegać efektywne dokonywanie zakupów;
 • analiza potrzeb przed wszczęciem postępowania: co ma zawierać, jak w praktyce przygotować analizę, na czym polega założenie wariantowości rozwiązań, kiedy dokument powinien powstać i czy dla każdego zamówienia od nowa?
 • wstępne konsultacje rynkowe – w jaki sposób należy je przeprowadzić, jak należy je dokumentować, co z tajemnicą przedsiębiorstwa, w jaki sposób konsultacje mogą wspomóc zamawiającego, ryzyka związane z prowadzeniem konsultacji;
 • agregacja zamówień z uwzględnieniem struktury Zamawiającego,
 • prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia według zasad w nowej ustawie,
 • dzielenie zamówień na części,
 • nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia,
 • zamówienia udzielane zgodnie z art.  30 ust. 4 (dawne 6a ustawy Pzp) – zasady, ryzyka, omówienie.

 

 1. Organizacja i odpowiedzialność członków komisji przetargowej. Udział w komisji osób merytorycznych – nowe zasady składana oświadczeń o braku konfliktu interesów. Zasady odpowiedzialności merytorycznych członków komisji w świetle zasady rozliczalności czynności;

 

 1. Przygotowanie postępowania i ścieżka akceptacji dokumentów:
 1. sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
 2. czym są przedmiotowe środki dowodowe i jakie są nowe możliwości zamawiającego w zakresie ich żądania?
 3. określenie warunków udziału w postępowaniu: proporcjonalność warunków, żądanie dokumentów, konstruowanie opisu sposób oceny spełniania warunku
 4. formułowanie kryteriów oceny ofert: kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert
 5. cykl życia produktu, kalkulatory – stosowanie i wdrażanie w projektowane zamówienia
 6. rozsądne aspekty społeczne i środowiskowe – gdzie warto ich wymagać i jak je egzekwować na etapie realizacji
 7. Umowy o pracę, Marginalizowani;

 

       4. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia, aspekty istotne dla merytorycznych członków komisji:

 1. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje SIWZ – kiedy już nie modyfikujemy tylko musimy unieważnić;
 2. wyjaśnianie treści ofert: ocena wyjaśnień rażąco niskiej ceny
 3. ocena zasadności zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
 1. ocena ofert: poprawa omyłek,
 2. odrzucenie oferty – nowe przesłanki!
 3. unieważnienie postępowania, w tym postępowania udzielanego w częściach, zasady dalszego procedowania

 

       5. Zamówienia z wolnej ręki – prawidłowe udzielenie zamówienia w świetle przesłanek nowej ustawy Pzp;

 

       6. Umowy po nowemu

 1. tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie,
 2. zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy.  
 3. katalog klauzul abuzywnych – czego w umowie nie może być;
 4. waloryzacja wynagrodzenia: propozycja zapisów do nowych umów;
 5. nowe zasady dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 6. Nowe regulacje dotyczące Podwykonawców;

 

       7. Raport z ewaluacji umowy i ogłoszenie z realizacji umowy nowe obowiązki merytorycznych komórek

 

OPINIE

Bardzo dobrze prowadzone, dużo przykładów z życia, pytania wyjaśniane w trakcie wykładu, interesujące

Mateusz Nowak - PBD Roman Dyba

Szkolenie bogate w niuanse z zamówień publicznych, pełne praktycznych wskazówek do stosowania przy udzielaniu zamówienia. Porusza kwestie trudne w zamówieniach publicznych z podaniem propozycji rozwiązania od wybitnego eksperta.

Małgorzata R. - Narodowe Centrum Badań Jądrowych

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener Bon
Cena
Iwona Holka
0 zł
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907