SZKOLENIA VOD

TEMAT

Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla Wykonawców

Złożenie oferty krok po kroku.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Cel szkolenia: przybliżenie wykonawcom medycznych najważniejszych praktycznych zmian w przetargach od 1.01.2020 r. wskazanie najczęstszych błędów zamawiających i czynników ryzyka godzących w interesy wykonawców w zamówieniach publicznych na dostawy, usługi i roboty medyczne, przedstawienie na konkretnych przykładach szczególnie istotnych dla wykonawców obszarów w procesie ubiegania się o zamówienia medyczne i wyjaśnienie jak poprawnie działać według nowych przepisów PZP.

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 167
Liczba opinii o trenerze: 209

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów  z sektora publicznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP.

PROGRAM

WSTĘP

 1. Jak czytać i rozumieć nowa ustawę Prawo zamówień publicznych by bezbłędnie złożyć ofertę?
 1. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, czyli po co to wszystko? Motywy zmian, kierunek „nowelizacji”, cele – analiza praktyczna z punktu widzenia oferenta.
 2. Prawo zamówień publicznych od nowa! – na czym polega zmiana koncepcji relacji Zamawiający -Wykonawca według nowych przepisów.
 3. Systematyka ustawy, czyli gdzie szukać przepisów kluczowych w procesie składania oferty.
 1. Jak przygotować się do złożenia oferty na nowych zasadach?
 1. Z jakimi nowymi dokumentami przetargowymi może spotkać się wykonawca od 2021 r.?
 2. Koniec z SIWZ-em! Co zastąpi specyfikację istotnych warunków zamówienia?
 3. Opis potrzeb i wymagań zamawiającego – jak wykonawca może wpływać na opis przedmiotu zamówienia?
 4. Polityka i plany zakupowe sektora publicznego – jak szukać szans biznesowych bez konieczności wertowania Biuletynu Zamówień Publicznych?
 5. Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury – zasady i cele. Okazja na zwiększenie swoich szans w przetargu.
 6. Ogłoszenia o zamówieniu – wszczynanie postępowań według nowych przepisów i wpływ nowych zasad na prawa wykonawców,
 7. Opis przedmiotu zamówienia – wymóg posiadania certyfikatów i etykiet

KLUCZOWE OBSZARY PROCEDURALNE OKIEM WYKONAWCY – ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH KROKÓW WYKONAWCY W PRZETARGU

 1. Nowe sposoby składania oferty i komunikacja z Zamawiającym w nowej ustawie Pzp
 1. Koniec z tradycyjną pisemną formą komunikacji.
 2. Rewolucja w sposobach składania oferty – kiedy nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny? Koniec z nadmiernym formalizmem.
 3. Oferta podpisywana profilem zaufanym i e-podpisem.
 4. Najnowsze orzecznictwo dotyczące elektronizacji i jego wpływ na stosowanie nowych przepisów
 5. Kiedy dopuszczalna jest komunikacja ustna?
 6. Nowy kształt elektronizacji zamówień publicznych.
 1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – kto i na jakich zasadach może ubiegać się o zamówienie publiczne według nowych przepisów?
 1. Aktualizacja podstaw wykluczenia – co ulega zmianie w nowym Pzp? Ograniczenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia.
 2. Jakie nowe warunki udziału w postępowaniu przewidział ustawodawca?
 3. Nienależyte wykonanie zamówienia w przeszłości a wykluczenie z postępowania
 4. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – nowe definicje, ale czy stare zasady?
 5. Jak oceniać potencjał konsorcjum? Kiedy konsorcjum nie spełni wymogów zamawiającego?
 6. Obowiązek wskazania podziału zadań przez konsorcjantów – szczegółowa analiza  nowego oświadczenia składanego przez wykonawców.
 7. Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie – wyrok Esaprojekt w nowych przepisach i szersze możliwości „pożyczania” zasobów.
 8. Jaki obszar statusu podmiotowego wykonawcy musi, a jaki może badać Zamawiający?

ZŁOŻENIE OFERTY KROK PO KOROKU W PRZETARGU UNIJNYM I KRAJOWYM

 1. Nowości proceduralne w postępowaniach unijnych
 1. Tryby udzielania zamówień publicznych według nowej ustawy – analiza ogólna
 2. Zmiany w zasadach wnoszenia wadium.
 3. Nowe terminy na zadawanie pytań do dokumentacji przetargowej i towarzyszące im obowiązki zamawiającego.
 4. Nowe terminy związania ofertą i zasady jego przedłużania. Czy można wybrać ofertę, której termin związania upłynął?
 5. 19 (!) przesłanek odrzucenia oferty. Wizja lokalna – nowy obowiązek wykonawców?
 6. Kiedy kończy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Koniec z niepewnością, ale nowe wątpliwości.
 7. Niepubliczne otwarcie ofert. Co z zasadą jawności postępowania?
 8. Łatwiejszy wgląd w oferty konkurencji.
 9. Zasada jawności a RODO.
 1. Postepowania krajowe – co się zmienia w kontraktowaniu zamówień tańszych niż progi unijne?
 1. Rewolucja w trybach udzielania zamówień krajowych
 2. Nowe terminy na zadawanie pytań do dokumentacji przetargowej i towarzyszące im obowiązki zamawiającego.
 3. Czym jest tzw. tryb podstawowy wyboru wykonawcy?
 4. Możliwości negocjacji oferty po jej ocenie – wpływ tej nowości na prawa wykonawców
 5. 3 scenariusze trybu podstawowego – z którego najczęściej skorzystają zamawiający?
 6. Na czym w praktyce polega odformalizowanie procedur zakupowych w postępowaniach krajowych? Podobieństwa i różnice między postępowaniami unijnymi i krajowymi na nowych zasadach.

WZMOCNIENIE POZYCJI WYKONAWCY NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ I REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Umowy w sprawie zamówień publicznych – analiza na potrzeby składania oferty i w kontekście realizacji zamówienia
 1. Koniec z nierównością stron umowy? Klauzule abuzywne.
 2. Jakich zapisów nie wolno zamieszczać w umowie? Skarżenie treści umowy do KIO – ułatwienie dla wykonawcy.
 3. Waloryzacja kontraktów budowlanych – nowe zasady korzystne dla wykonawców.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na nowych zasadach – będzie taniej!
 5. Zmiany umów – kiedy można dokonać aneksu, kiedy można dokonać zmian podmiotowych po stronie wykonawcy?
 6. Podwykonawcy. Kiedy można zmienić podwykonawcę, kiedy można ograniczyć zakres podwykonawstwa lub żądać zmiany podwykonawcy?
 1. Środki ochrony prawnej w nowym PZP
 1. Postępowanie odwoławcze – co się zmieni?,
 2. Szerszy zakres zaskarżenia
 3. Postępowanie skargowe – dłuższe terminy na kwestionowanie orzeczeń KIO,
 4. Pomoc ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 5. Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych.
 6. Pozasądowe rozstrzyganie sporów w relacji Zamawiający – Wykonawca. Koniec wieloletnich postępowań sądowych?

OPINIE

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, głównie ze względu na ogromną wiedzę trenera oraz sposób jej przekazu. Bardzo podobała mi się możliwość zadawania pytań oraz uzyskiwanie wyczerpujących odpowiedzi.

Karolina Katreniok-Szeliga - Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

Bardzo dobrze dobrany program szkolenia. Prowadzący P. Damian Michalak bardzo kompetentny, rzeczowy, dobrze przygotowany do szkolenia. Zawsze chętnie udzielał odpowiedzi na pytania uczestników. Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Szkolenie oceniam na ocenę celującą.

Agata Mucha - AWIMA SP. Jawna B. Wiśniewski

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Damian Michalak
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907