SZKOLENIA VOD

TEMAT

50 kroków do bezbłędnego postępowania

wg nowej ustawy Pzp ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Weź udział w szkoleniu podczas którego ekspert w 50 krokach przygotuje Cię do wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r. Ekspert przybliży tematykę nowej ustawy od planowania poprzez przygotowanie postępowania. Ekspert opowie również o nowych dokumentach przetargowych.

TRENER

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 454
Liczba opinii o trenerze: 777

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

PROGRAM

PROGRAM

Krok 1: tytułem wstępu: poznaj podstawy i założenia Nowej ustawy.

Krok 2: Poznaj nowe i zmienione definicje oraz ich wpływ na przepisy i podejście Nowej ustawy. Dowiedz się m.in. czym jest pisemność, kiedy zaczyna i kończy się postępowanie, kim jest wykonawca, co to są dokumenty i warunki zamówienia.

Krok 3: Poznaj nowe zasady i przesłanki ich wprowadzenia, żeby lepiej zrozumieć Nową ustawę, m.in.: zasadę efektywności ekonomicznej oraz współpracy stron na etapie realizacji umowy

PLANOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG NUPZP

Krok 4: Poznaj nowe wymagania związane z planowaniem postępowań: uwzględnianiem polityki zakupowej państwa oraz strategią zarządzania poszczególnymi kategoriami zakupowymi zamawiającego

Krok 5: Przygotuj plan zamówień po nowemu: obowiązki i zakres planu

Krok 6: dowiedz się wszystkiego co o obowiązkowej w postępowaniach powyżej progów UE analizie potrzeb zamawiający wiedzieć powinien

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG NUPZP

Krok 7: Dowiedz się jak wykorzystać wstępne konsultacje rynkowe, jak pozyskać informacje do przygotowania postępowania od wykonawców i jak wyeliminować ryzyko zarzutu przewagi konkurencyjnej wykonawców biorących udział w konsultacjach – wzory uzasadnień od a do z

Krok 8 Szacuj i agreguj zamówienia po nowemu

ZAMÓWIENIA BAGATELNE

Krok 9: Poznaj nową kategorię zamówień: zamówienia bagatelne i dowiedz się jak je prawidłowo przeprowadzić, m.in. jak ustalić jednorazową wartość zakupu, ja ogłosić, kiedy nie trzeba będzie przygotowywać ogłoszenia

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

Krok 10: Poznaj nowe wymagania dotyczące zakresu Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu Potrzeb i Wymagań;

WYMAGANIA DLA POSTĘPOWANIA

Krok 11: Opis przedmiotu zamówienia: poznaj zasady przygotowania zgodnego z przepisami OPZ

Krok 12: NOWOŚĆ: Przedmiotowe środki dowodowe: czym są, kiedy, jak je wymagać, uzupełniać, czy nie? Czym są PŚD a czym jest treść oferty – po tym kroku przedmiotowe środki dowodowe i treść oferty nie będą już miały tajemnic 

Krok 13: Podstawy wykluczenia 2021: poznaj zmienione zasady ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia oraz podmiotowych środków dowodowych, selfcleaning wykonawcy

Krok 14: Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na ich potwierdzenie

Krok 15: Wykazywanie warunków i udział w postępowaniu konsorcjów;

Krok 16: Poleganie na zasobach podmiotów udostępniających zasoby (wszystko co o P3 musi wiedzieć Zamawiający)

Krok 17: Kształtowanie kryteriów oceny ofert i zasad oceny ofert

Krok 18: Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Krok 19: Wybór odpowiedniego trybu: tryby w postępowaniach powyżej progu unijnego: przesłanki z naciskiem na zmiany w NU

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Krok 20: ogłoszenia: publikatory, zasady, terminy, zakres, zmiany ogłoszeń

Krok 21:  zasady zamieszczania SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zasady informowania wykonawców

Krok 22: Pytania i wyjaśnienia SIWZ po nowemu, dopuszczalne modyfikacje dokumentów i ogłoszeń

Krok 23: Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentów, zebranie wykonawców

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

Krok 24: Systemy, sposoby elektronicznego składania ofert, elektronizacja postępowań od 2021, konieczność przesyłania informacji o złożonych ofertach do Prezesa Uzp,

Krok 25: niepubliczne otwarcie ofert po nowemu, możliwość zawieszenia postępowania,  

OCENA OFERT:

Krok 26: Poznaj nowe wadium: nowe zasady wnoszenia, wartości, zasady zwrotu wadium

Krok 27: Ocena przedmiotowa ofert: badanie, wyjaśnianie, poprawianie omyłek

Krok 28: Procedura odwrócona po nowemu: uporządkowanie, schemat działania

Krok 29: Sprawdź, czy nie ma rażąco niskiej ceny

Krok 30: Ocena podmiotowa wykonawców: Wezwania do złożenia dokumentów, procedura naprawcza

Krok 31: Poznaj nowe przesłanki odrzucenia ofert

Krok 32: Nowość: Termin związania ofertą: nowe podejście

Krok 33: Dokonaj wyboru najkorzystniejszej oferty

Krok 34: Zwroty…

Krok 35: Uchylanie się od zawarcia umowy i co dalej?

Krok 36: Unieważnienie postępowania

Krok 37: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

CO NOWEGO W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ PROGÓW:

Krok 38: poznaj różnice między postępowaniem poniżej i powyżej progu UE

Krok 39: poznaj tryby i sposoby udzielenia zamówienia w postępowaniu poniżej progów UE

Krok 40: poznaj cały schemat małego postępowania i jego udzielenie krok po kroku i dowiedz się na czym mają polegać negocjacje celem ulepszenia oferty;

UMOWY

Krok 41 przed zawarciem umowy: zweryfikuj zabezpieczenie: omówienie zmian w ustawie dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Krok 42: dowiedz się jakich zapisów nie można wprowadzać do umowy (klauzule abuzywne)

Krok 43: jakie postanowienia MUSZĄ zostać zawarte w umowie, zaliczki, płatności częściowe, wymagania dotyczące podwykonawców

Krok 44: Klauzule waloryzacyjne i ich przykłady

Krok 45: Poznaj praktyczne zapisy dotyczące prawa opcji spełniające nowe wymagania ustawowe

Krok 46: Zmiany do umowy: omówienie i uporządkowanie

PO UMOWIE

Krok 47: Przygotuj ogłoszenie o wykonaniu umowy

Krok 48: Czym jest raport z realizacji zamówienia i kiedy Zamawiający ma obowiązek go sporządzić

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Krok 49: Poznaj zmiany w środkach ochrony prawnej

Krok 50: Dowiedz się jak należy archiwizować postępowania i jakie są nowe zasady związane ze sprawozdawczością.

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Iwonę Holkę spełnio moje oczekiwania . Szereg interesujcych tematów, przejrzysta forma materiałów szkoleniowych, pogłębione przykładami jest bardzo pomocnicze w mojej pracy.

Robert Świątkiewicz - 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Kompetentna prowadząca szkolenie, zna również realne stosowanie w praktyce przepisów Pzp. Bardzo dobry kontakt, poczucie humoru, oraz opieka organizacyjna. Polecam.

Stanisław Kostowski - Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907