SZKOLENIA VOD

TEMAT

Praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

wg nowej ustawy Pzp ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Na szkoleniu dowiesz się, jak w praktyce udzielać zamówień publicznych na nowych zasadach, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Dodatkowym atutem szkolenia będzie pokazanie przez naszego eksperta, jak opracować idealny plan postępowania. Ekspert przedstawi zasady tworzenia i ważne obowiązujące aktualizacje. Po szkoleniu będziesz wiedział jak wygląda przebieg postępowania z uwzględnieniem zamówień krajowych i unijnych oraz wiele innych istotnych zmian, które na Ciebie czekają!

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 146
Liczba opinii o trenerze: 209

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów  z sektora publicznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP.

PROGRAM

PO CO TO WSZYSTKO, CZYLI WSTĘP DO NOWEJ USTAWY

 1. Nowa koncepcja PZP – czy zamówienia publiczne czeka rewolucja?
 2. Cele i założenia nowej ustawy – jak wdrażać je w organizowanych postępowaniach
 3. Kluczowe dla praktyka definicje ustawowe – uporządkowanie pojęć i szereg nowości
 4. Zmiana charakteru relacji Zamawiający – Wykonawca.

 

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

 1. Opracowanie planu postępowań – zasady tworzenia i aktualizacji
 2. Polityka zakupowa państwa, czyli jak dokonywać zakupów publicznych z poszanowaniem wyznaczonych celów. Kategorie zakupowe w kontekście Polityki.
 3. Analiza potrzeb zamawiającego – kiedy trzeba jej dokonać, co powinna zawierać, w jakiej formie powinna być przygotowana i jakie kontrowersje rodzi.
 4. Zmiany w zasadach szacowania i agregowania zamówień.
 5. Zamówienia bagatelne – czym są, jak szacować ich wartość i informować rynek o zamiarze ich udzielania.
 6. Zamówienia mieszane – jak wybrać reżim prawa w którym udzielone powinno zostać zamówienie
 7. Koniec z dialogiem technicznym – na jakich zasadach zamawiający zdobyć może wiedzę na temat optymalnego kształtu zamówienia?
 8. Pozycja wykonawcy biorącego udział w konsultacjach rynkowych. Czy pomoc zamawiającemu jest ryzykiem? Jak formułować wyjaśnienia w omawianym zakresie.

 

STATUS WYKONAWCY W NOWEJ USTAWIE. Kto może ubiegać się o zamówienia?

 1. Doniosłe zmiany w podstawach wykluczenia wykonawcy z postępowania – kiedy zamawiający musi, a kiedy może wykluczyć wykonawcę. Ograniczenie katalogu obligatoryjnych podstaw wykluczenia i rozszerzenie listy przesłanek fakultatywnych.
 2. Nowe podejście do konfliktu interesów. Kto będzie objętym zakresem przepisów?
 3. Wykonawcy należący do grupy kapitałowej a podstawy wykluczenia.
 4. Doprecyzowanie zasad stosowania przesłanek wykluczenia znanych z obecnych przepisów.
 5. Nowa kategoria warunków udziału w postępowaniu.
 6. Rewolucja w ocenie spełniania warunków udziału przez konsorcjum. Kontrowersje, istotne ryzyka i sposoby ich uniknięcia.
 7. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich na nowych zasadach – orzecznictwo przekute w przepisy. Kontrowersje.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA BEZ TAJEMNIC Z UWZGLĘDNIENIEM ZAMÓWIEŃ KRAJOWYCH I UNIJNYCH

 1. Ograniczenie dostępnych trybów udzielania zamówień powyżej i poniżej progów UE
 2. Zasady wszczynania postępowań i publikatory.
 3. Uporządkowanie przepisów o procedurze odwróconej.
 4. Tryb podstawowy udzielania zamówień krajowych krok po kroku: trzy warianty postepowania, negocjacje złożonych ofert (kiedy trzeba, a kiedy można?) – korzyści i zagrożenia.
 5. Kluczowe dokumenty postępowań: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) i Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW). Zakres, rola, zasady zadawania pytań i termin wyjaśnień.
 6. Komunikacja zamawiających i wykonawców – witamy w świecie pełnej elektronizacji.
 7. Dopuszczalne formy oferty w zależności od wartości zamówienia.
 8. Termin związania ofertą – długo wyczekiwana rewolucja i uporządkowanie przepisów
 9. Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium.
 10. Podmiotowe środki dowodowe.
 11. Przedmiotowe środki dowodowe – czym są, kiedy można ich wymagać i na jakim etapie postępowania. Kiedy dany dokument jest przedmiotowym środkiem dowodowym, a kiedy częścią oferty?
 12. Nowe przesłanki odrzucenia oferty. Czy wizja lokalna stanie się ukrytym warunkiem udziału w postępowaniu?
 13. Wybór najkorzystniejszej oferty. Co z zasadą jawności w czasach elektronizacji? Niepubliczne otwarcie ofert.
 14. Możliwość zawieszenia postępowania – kiedy można z niej skorzystać i czego absolutnie nie wolno robić, aby nie ryzykować unieważnienia postępowania?

REWOLUCJA W UMOWACH O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Lista przepisów zakazanych, czyli klauzule abuzywne w umowach o zamówienia publiczne
 2. Co musi się znaleźć w każdej umowie?
 3. Wzmocnienie pozycji podwykonawców.
 4. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy według zupełnie nowych zasad – warto przygotować się na dodatkowe wydatki.
 5. Zmiany dotyczące kar umownych. Jakich kar nie wolno nakładać, jaki musi być limit kar?
 6. Prawo opcji w umowach zamówieniowych – koniec z niepewnością co do zakresu zamówienia
 7. Raport z realizacji umowy – kiedy jest obowiązkowy i co musi zawierać?

 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PO NOWEMU

 1. Zmiana zakresu podstaw odwoławczych.
 2. Możliwość skuteczniejszego zaskarżania treści umów.
 3. Kto może być pełnomocnikiem w KIO?
 4. Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych.
 5. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów – ADR w zamówieniach publicznych.

PODSUMOWANIE I DYSKUSJE

OPINIE

Poziom merytoryczny i sposób przekazania wiedzy przez Wykładowcę jest na bardzo wysokim, zrozumiałym poziomie. Szkolenie wzbogaciło mnie o solidną porcję wiedzy i w pełni spełniło moje oczekiwania. Z czystym sumieniem mogę je polecić.

Marcin Macias - Siltec Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne. Szkolący mówi jasnym językiem, nie boi się zadawania pytań, współpracuje z grupą. Jestem zadowolona.

Anna Sienicka - Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener Bon
Cena
Damian Michalak
0 zł
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907