SZKOLENIA VOD

TEMAT

Prawo Budowlane z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych nowelizacjami z 2020 r.

z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych nowelizacjami z 2020 r. ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie i interpretacja przepisów ustawy Prawo Budowlane, w szczególności pod kątem najnowszych zmian prawnych w 2020 roku. Na szkoleniu trener przedstawi nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia.

TRENER

Jerzy Dylewski

Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 313
Liczba opinii o trenerze: 14

Aktualnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno–budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego oraz zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Od 1995 do 2004 roku był arbitrem z listy prezesa UZP.

PROGRAM

 1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu
 2. Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych.
 3. Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia
 4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych
 5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja z wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
 6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe - projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
 7. Nowe rozporządzenie wykonawcze o zakresie i formie projektu budowlanego z 11 września 2020 roku
 8. Po raz kolejny zmienione regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
 9. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat. Zmiany w zakresie procedur dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.

 1. Zmiany zasad regulujących zawiadamianie organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 2. Nowe zasady regulujące geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie oraz ich geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
 3. Zmiany w zakresie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy
 4. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych
 5. Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy
 6. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
 7. „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
 8. Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego.
 9.  Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym uchylenie art. 90
 10. Zmiany w 23, powiązanych z prawem budowlanym innych ustawach
 11.  Długi okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych regulacji

OPINIE

Brak jakich kolwiek zastrzeżeń, trener Pan Jerzy Dylewski na poziomie 150%

Katarzyna Sternik - JW. 2063

Szkolenie w sposób wyczerpujący podaje informacje na temat zamówień w ustawie prawo budowlane.

Tomasz Borowski - Urząd Dzielnicy Wesoła M. St. Warszawy

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Jerzy Dylewski
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907