SZKOLENIA VOD

TEMAT

Wykonawcy budowlani w nowej ustawie Pzp. Jak skutecznie składać oferty wg nowych przepisów w 2021 roku

Jak skutecznie składać oferty wg nowych przepisów w 2021 roku

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

UWAGA! Zapraszamy na kurs dedykowany Wykonawcom z branży budowlanej! W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze aspekty składania ofert wg nowych przepisów w 2021 roku pod kątem wykonawców. Na szkoleniu dowiesz się, min.: Z jakimi nowymi dokumentami przetargowymi może spotkać się wykonawca od 2021 r.? Specyfikacja warunków zamówienia i Opis potrzeb i wymagań. Nowe przepisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Jaki jest wpływ wykonawców na kształt dokumentacji postępowania – nowe szanse i narzędzia.

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 146
Liczba opinii o trenerze: 209

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów  z sektora publicznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP.

PROGRAM

NOWE „ZASADY GRY” W ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Dowiedz się które przepisy ustawy mają charakter prowykonawczy i jak nowy akt prawny pomóc ma wykonawcom w skuteczniejszym ubieganiu się o zamówienia publiczne
 2. Kluczowe definicje niezbędne do sprawnego poruszania się w zamówieniach publicznych
 3. Systematyka ustawy – sprawdź gdzie szukać przepisów kluczowych w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne
 4. Polityka i plany zakupowe sektora publicznego – sprawdź jak szukać szans biznesowych bez konieczności wertowania Biuletynu Zamówień Publicznych
 5. Ogłoszenia o zamówieniu – wszczynanie postępowań według nowych przepisów.
 6. Zasady komunikacji zamawiających i wykonawców w postępowaniu. Czy jesteś gotów na pełną elektronizację?
 7. Nowy sposób rozumienia zasady pisemności postępowania.

WPŁYW WYKONAWCY NA KSZTAŁT DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA

 1. Wpływ wykonawców na kształt dokumentacji postępowania – nowe szanse i narzędzia.
 2. Wstępne konsultacje rynkowe, czyli koniec z dialogiem technicznym.
 3. Udział wykonawcy w konsultacjach a ryzyka związane z późniejszym uczestnictwem w przetargu. Jak rozumieć ograniczenia ustawowe i nie dać się wykluczyć z postępowania?

WSPÓŁPRACA Z INNYMI WYKONAWCAMI (Konsorcja i podmioty trzecie)

 1. Jak budować konsorcjum według nowego Pzp?
 2. Jak wykazywać łączne spełnianie warunków udziału w postępowaniu?
 3. Jakie ograniczenia w ww. zakresie może narzucić zamawiający w dokumentacji?
 4. Nowe zasady zdobywania doświadczenia przez poszczególnych konsorcjantów
 5. Zupełnie nowe oświadczenie o podziale zadań miedzy konsorcjantami. Czy jest uzupełnialne? Jakie skutki wywołają błędy w oświadczeniu?
 6. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – szersze możliwości współpracy niż dotychczas
 7. Zalety i wady implementacji do polskiej ustawy wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt

ANALIZA DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

 1. Z jakimi nowymi dokumentami przetargowymi może spotkać się wykonawca od 2021 r.? Specyfikacja warunków zamówienia i Opis potrzeb i wymagań.
 2. Nowe przepisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
 3. Nowe zasady wyjaśnień treści SWZ i innych dokumentów zamówienia.
 4. Nowe obowiązki w zakresie wizji lokalnej i weryfikacji dokumentacji zamawiającego. Jakie skutki na etapie realizacji umowy?
 5. Jakie obowiązki ma zamawiający gdy uchybi terminowi na wyjaśnienie SWZ?

UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NOWYCH ZASADACH – Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNIC POMIEDZY PROCEDURAMI KRAJOWYMI I UNIJNYMI

 1. Poznaj trzy formy złożenia oferty w postępowaniach krajowych. Jak przygotować się do każdego z nich?
 2. Oferta podpisywana profilem zaufanym i e-podpisem – czy wykonawca może wybrać formę oferty czy będzie związany treścią SWZ?.
 3. Najnowsze orzecznictwo dotyczące elektronizacji i jego wpływ na stosowanie nowych przepisów. Awarie platform zakupowych – jak bronić swoich praw krok po kroku w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie udaje się złożyć oferty.
 4. Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium.
 5. Termin związania ofertą. Dowiedz się na czym polegają długo oczekiwane zmiany związane z TZO (zasady wydłużania terminu i skutki uchybień w tym zakresie, nowa forma przedłużania TZO).
 6. Przedmiotowe środki dowodowe – czym są, kiedy je składać, wyjątki w zakresie zasad ich uzupełniania. NOWOŚĆ.
 7. Rewolucja w trybach udzielania zamówień krajowych
 8. Czym jest tryb podstawowy wyboru wykonawcy?
 9. Możliwości negocjacji oferty po jej ocenie – jak ta nowość wpłynie na prawa wykonawców
 10. 3 scenariusze trybu podstawowego – z którego najczęściej skorzystają zamawiający?
 11. Zasady postępowania w procedurze odwróconej. Dowiedz się na czym polega uporządkowanie jej przebiegu.

NOWE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

 1. Aktualizacja podstaw wykluczenia – co ulega zmianie w nowym Pzp? Ograniczenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia i rozszerzenia katalogu podstaw fakultatywnych.
 2. Nienależyte wykonanie zamówienia w przeszłości a wykluczenie z postępowania – doprecyzowanie przesłanki wykluczenia
 3. Grupa kapitałowa w świetle podstaw wykluczenia – dowiedz się na czym polegają nowe zasady oceny i mniejszy formalizm w tym zakresie. Koniec z obowiązkiem pilnowania 3-dniowego terminu na złożenia oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.
 4. Self-cleaning według nowych zasad. Dowiedz się jak wykazać rzetelność wykonawcy mimo podstaw wykluczenia.
 5. Kiedy pomimo zaistnienia przesłanek wykluczenia i braku samooczyszczenia zyskasz szanse na udział w przetargu?

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ROZPORZADZEŃ

 1. Jaki obszar statusu podmiotowego wykonawcy musi, a jaki może badać Zamawiający w zależności od rodzaju postępowania?
 2. Jakie nowe warunki udziału w postępowaniu wprowadza nowa ustawa? Czym jest zdolność do występowania w obrocie gospodarczym?
 3. Nowości płynące z rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych.
 4. W jakich formach (i formatach danych) składać można dokumenty podmiotowe na dowód spełniania warunków i braku podstaw wykluczenia
 5. Co to jest dokument elektroniczny i odwzorowanie cyfrowe?
 6. Kto może poświadczać jakie dokumenty?
 7. Jaki jest horyzont czasowy ważności poszczególnych podmiotowych środków dowodowych?
 8. Zasady uzupełnień.

OTWARCIE OFERT I JAWNOŚC POSTĘPOWANIA

 1. Niepubliczne otwarcie ofert. Co z zasadą jawności postępowania?
 2. Skutki awarii platform zakupowych na etapie otwarcia ofert.
 3. Zasady udostępniania protokołu postępowania i załączników
 4. Sprawdź kiedy i na jakich zasadach zapoznasz się z ofertami konkurencyjnych wykonawców
 5. Czy negocjacje są poufne?

REWOLUCYJNE ZMIANY DOTYCZĄCE UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Koniec z nierównością stron umowy? Klauzule abuzywne, czyli czego nie można zamieszczać w umowach zawieranych w 2021 r.
 2. Co musi znaleźć się w każdej umowie o roboty budowlane zawartej zgodnie z nowym PZP
 3. Umowna waloryzacja kontraktów budowlanych – nowe zasady korzystne dla wykonawców robót.
 4. Limitowanie kar umownych.
 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na nowych zasadach – wysokość, formy wniesienia, szersze możliwości skorzystania z zabezpieczenia.
 6. Zmiany w obszarze podwykonawstwa – wpływ ustawy na treść umów podwykonawczych
 7. Korekty z zasadach aneksowania kontraktów.

JAK KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ WEDŁUG NPZP?

 1. Postępowanie odwoławcze – co się zmieni w nowej ustawie okiem wykonawcy?
 2. Szerszy zakres podstaw odwoławczych – więcej odwołań w procedurach krajowych?
 3. Postępowanie skargowe – dłuższe terminy na kwestionowanie orzeczeń KIO,
 4. Pomoc ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 1. Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych. Rola i cele zmian ustawowych w tym zakresie.
 2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów w relacji Zamawiający – Wykonawca. Koniec wieloletnich postępowań sądowych i większa otwartość na ugody?

OPINIE

Jak zawsze wysoki profesjonalizm i wyczerpanie tematu w sposób satysfakcjonujący.

Donata Morawska - Stangl Technik Polska Sp. z o.o.

Polecam szkolenie on-line. Zorganizowane sprawnie i jak zwykle na wysokim poziomie. Łatwe logowanie, świetny odbiór dźwiękowy i wizualny. Możliwość uczestniczenia w szkoleniu bez uciążliwego dojazdu. Szkolenie – spełniło moje oczekiwania. Prowadzący – uśmiechnięty profesjonalista, tematyka – poparta przykładami z życia, materiały – dobrze przygotowane i podkreślające zmiany. Szkolenie pomoże w przygotowaniu do nadchodzących zmian

Justyna Krzemieniecka - GAZ BUDOWA Sp. z o .o.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Damian Michalak
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz dorota.kowalska@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058908