SZKOLENIA VOD

TEMAT

Prawo Pracy 2021 z uwzględnieniem specyfiki COVID 19

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń VOD

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Słuchacze uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania.

TRENER

Piotr Wojciechowski

Adwokat, były inspektor pracy, specjalizujący się w problematyce czasu pracy.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 820
Liczba opinii o trenerze: 14

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

PROGRAM

Dzień pierwszy.

 

Blok 1.

Prawo pracy w dobie COVID 19.

1. Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy.

2. Badania lekarskie w dobie COVID 19.

3. Urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Kwarantanna – zasady postępowania.

5. Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania.

6. Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy z „tarczy antywirusowej” – zasady stosowania.

7. Zasady odsuwania pracownika od wykonywanej pracy.

8. Udzielanie urlopu w praktyce.

9. Tajniki pracy zdalnej: zasady, zlecenia, wzory.

10. BHP – o czym trzeba pamiętać.

 

Blok 2.

Zatrudnianie i zwalnianie w dobie COVID 19.

1. Rodzaje umów o pracę i zasady ich rozwiązywania.

a) umowa o pracę na okres próbny,

b) umowa o pracę na czas określony,

c) umowa o pracę „na zastępstwo”,

d) umowa o pracę na czas nieokreślony.

2. Zasady składania oświadczeń woli w prawie pracy – klasycznie - pisemnie i on line.

a) przebieg rozmowy – pismo świadkowie,

b) przesyłki elektroniczne – mail, faks, skan.

c) wirtualne pokoje.

3. Upływ czasu jako przyczyna rozwiązania umów o pracę – jak komunikować, omówienie występujących problemów.

4. Porozumienie stron – praca na dokumencie.

Zasady sporządzania dokumentu – rola działów HR, analiza najczęściej występujących zapisów umownych, jakich błędów unikać.      

 

4. Wypowiedzenie umowy o pracę.

a) zasady przygotowania organizacji do wypowiedzenia umowy o pracę – zbieranie dokumentów, maili, analiza przyczyn wypowiedzenia – rola działów HR. 

b) prawidłowe formułowanie przyczyny wypowiedzenia po stronie pracodawcy i pracownika – praca na dokumencie, sformułowania, porządek przyczyn, liczba przyczyn, waga przyczyn.

c) bieg okresu wypowiedzenia – jak liczyć od kiedy do kiedy, czy można przerwać, czy można wydłużyć lub skrócić.

 

5. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia z przyczyn dotyczących i niedotyczących pracownika. 

a) analiza przyczyn,

b) sposób formułowania przyczyn rozwiązania umowy o pracę.

c) termin na wręczenie oświadczenia woli.

d) zasady rozwiązywania umów z powodu długiego okresu niewykonywania pracy.

6. Procedura zwolnień grupowych „krok po kroku”.

a) zasady przygotowania organizacji – rola działów HR.

b) właściwe ustawienie procedury: informowanie urzędów, konsultacje z partnerami społecznymi, wręczenie pierwszego wypowiedzenia.

c) analiza przebiegu procesu – „ucieczki” na zwolnienia, pracownicy chronieni.

d) odprawa pieniężna – zasady ustalania wysokości.

 

7. Analiza najczęściej popełnianych błędów.

a) przyczyna,

b) bieg terminów.

 

Blok 3.

Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami.

1. Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych:

a) możliwość polecenia pracownikowi udziału w szkoleniach,

b) zasady wliczania czasu szkoleń do czasu pracy,

c) zasady sporządzania umów z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

  1. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników.

3. Prawne możliwości inwigilacji i dyscyplinowania pracowników (weryfikacja skrzynki mailowej, stosowane procedury w zakresie wejść i wyjść pracowników na teren pracodawcy).

4. Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych.

5. Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.

 

Dzień drugi.

Blok 4. Czas pracy.

1. Wybór optymalnego systemu czasu pracy:  podstawowy, zadaniowy czy równoważny.

2. Wybór długości okresów rozliczeniowych czasu pracy.

3. Wybór wielkości etatu.

4. Wybór miejsca wykonywanej pracy i związanego z nim systemu czasu pracy.

5. Wybór zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej:
– papierowa czy elektroniczna?
– w jednym czy w wielu dokumentach?

6. Wybór optymalnego sposobu rekompensowania nadgodzin oraz pracy w niedziele i święta.

7. Rozwiązania dotyczące czasu pracy zawarte w ustawie „antykryzysowej”.

 

Blok 5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:

2. Zasady udzielania urlopów zaległych.

3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.

4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

5. Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.

OPINIE

Szkolenie, które odbyło się w dniach 22 i 23 kwietnia br. zostało przeprowadzone bardzo solidnie i było w pełni satysfakcjonujące. Ekspert prowadził wykład i ćwiczenia z pełnym zaangażowaniem, potrafił zainteresować słuchaczy, mimo braku bezpośredniego kontaktu. Forma godna polecenia na przyszłość.

Klaudia Naskręt - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardzo dobry kontakt trenera z uczestnikami szkolenia. Duże doświadczenie, liczne przykłady z praktyki, pozwalające uczestnikom na zastosowanie prezentowanych rozwiązań w pracy.

Mirosław Moskała - WCEO

CENA ZAWIERA

  • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

  • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

  • Dostęp do EduStrefy

  • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

  • Certyfikat w wersji on-line

*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Piotr Wojciechowski
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907