SZKOLENIA VOD

TEMAT

Pracownicze Plany Kapitałowe

- zasady wdrażania i realizacji w praktyce ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń VOD

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach IV filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na szkoleniu dowiesz się jak zawierać umowy w praktyce oraz jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie PPK .

TRENER

Iwona Nowak-Przybylska

Posiada dwudziestoośmioletnie  doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy.

Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 500
Liczba opinii o trenerze: 2

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

  1. Menadżera Kultury
  2. Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu .

Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jest także  certyfikowanym Mediatorem Sądowym .

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach:
 a) Zarządzanie Przedsiębiorstwem,

 b) Zarządzanie Nieruchomościami,

 c) Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

PROGRAM

I. Kto to jest osoba zatrudniona a kto jest uczestnikiem  w rozumieniu ustawy o  PPK:

1. Osoba zatrudniona – jakie musza być spełnione warunki  aby uznać osobę za zatrudnioną

2. Kiedy zatrudnionego w potocznym rozumieniu tego słowa należy uznać za osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK?

3. Kto to jest Uczestnik programu PPK ?

4. Zasady uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym.
5. Czy przedsiębiorcy i członkowie zarządów  mogą stać się  uczestnikami  PPK.

6. Pracownicy młodociani a uczestnictwo w  PPK? Jakie warunki musza być spełnione .
7. Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK – w jaki sposób prawidłowo weryfikować wiek uczestnika?
8. Długość okresu zatrudnienia   a  uprawnienia  do uczestnictwo w PPK.
9. Różnych form zatrudnienia   a określenie okresu  uprawniającego do uczestnictwa w PPK

II.  Zasady  zawierania  umowy o zarządzanie w praktyce:

1. Co to jest umowa o zarządzanie PPK

2.  Jakie są zasady wyboru instytucji finansowej.

3. Jakie są   zasady zawarcia  umowy o zarządzanie PPK

4. Jakie są terminy zawarcia umowy o zarządzanie  PPK.

5 . Jak określić treść umowy o zarządzanie PPK
6. Jakie są zasady wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK
7.  Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK a przekazywanie wpłat do PPK
8. Zmiana instytucji finansowej a dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK
 

III . Wybór instytucji finansowych przez samorządy

1. Czy wybierając po 1 stycznia 2021 r. instytucję finansową, która będzie zarządzała
     środkami PPK, jednostki samorządu terytorialnego zawsze będą zobowiązane stosować
     Prawo zamówień publicznych?
2. Jak przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK prawidłowo określić wartość
    zamówienia publicznego?
3. Czy jednostka sektora finansów publicznych, która przy wyborze instytucji finansowej
    będzie zobowiązana do stosowania Prawa zamówień publicznych, może zawrzeć umowę
     o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony?
4.  Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o PPK wyboru instytucji finansowej dokonuje się w
     szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków
     zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami
     oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub
     funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się, mając także na uwadze najlepiej
     rozumiany interes osób zatrudnionych. Jednocześnie art. 241 ust. 3 nowego Prawa
     zamówień publicznych wskazuje, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości
     wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub
     finansowej. Jak pogodzić kryteria wyboru instytucji finansowej wskazane w ustawie o PPK
     z kryteriami określonymi w nowym Prawie zamówień publicznych?
5.  Jednostki sektora finansów publicznych obawiają się, że krótkie i ograniczone ostateczną
      datą zawarcia umowy o zarządzanie PPK terminy mogą utrudnić im przeprowadzenie
      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Czy w takiej sytuacji mogą liczyć
      na specjalne traktowanie?

IV.  Zasady  zawierania  umowy o prowadzenie PPK w praktyce

1. Co to jest umowa o prowadzenie  PPK

2  Jakie są  zasady  zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

3. Jakie są   terminy zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
4.  Jakie są termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych w tzw.
     okresie przejściowym.
5. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przy ponownym  zatrudnieniu pracownika .

6. Jakie są  zasady zawierania  umów o prowadzenie PPK w okresie nieobecności osoby
    zatrudnionej   oraz w imieniu osób nowo zatrudnionych

7. Deklaracja rezygnacji – jakie niesie za sobą skutki .


V. Wpłaty  do PPK w praktyce:


1. Jak ustalić  podstawy do naliczania wpłat do PPK.
2. Czy Tzw. „trzydziestokrotność”   wpływa na naliczanie wpłat do PPK.
3. Ustanie zatrudnienia a naliczanie wpłat do PPK.
4. Jak dokonać naliczeń  wpłat do PPK dla osób:
a) przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie,
b) przebywających na zwolnieniach lekarskich,
c) korzystających z urlopów bezpłatnych.
5. Jak prawidłowo dokonać naliczeń  wpłaty do PPK w sytuacji :

a) złożenia wniosku o obniżenie wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK,
- sposób ustalania kwoty wynagrodzenia uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK,
- konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej w przypadku błędnego ustalenia wysokości wynagrodzenia uprawniającego do zmniejszenia wpłaty,
b) złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
c) zmiany wysokości wpłaty dodatkowej,
d) rezygnacji z wpłaty dodatkowej.

 

Wzory dokumentów do złożenia w/w wniosków .

VI. Wpłata pracodawcy  do PPK a obowiązek podatkowy .


1.  Jak naliczyć prawidłowo  zaliczkę na podatek dochodowy od wpłat pracodawcy.
2.  Kiedy powstaje  przychód  po stronie pracownika.
3.  Wpłata do instytucji finansowej a moment pobrania zaliczki – przykłady.

VII  Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK:
1. Jaka jest podstawa zaprzestania naliczania i odprowadzania wpłat do PPK ?

2.  Deklaracja   rezygnacji  z dokonywania wpłat a obowiązek skorygowania naliczeń wpłat do PPK na  listach płac.
3. Rezygnacja z dokonywania wpłat a 4 letnie okresy wznowienia naliczeń.
4. Złożenie deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat a ponowne zatrudnienie.
5. Złożenia przez pracownika rezygnacji z dokonywania wpłat a korekty naliczenia wpłat do PPK

6. Naliczanie wpłat do PPK w razie śmierci uczestnika PPK
7. Potrącenia z wynagrodzenia uczestnika PPK

 

VIII.  Obowiązki pracodawcy w zakresie PPK

1. Obowiązki informacyjne pracodawcy
2  Obowiązek prowadzenia dokumentacji
3. Okres przechowywania dokumentacji związanej z PPK

IX. PPK a ZUS   czyli zasady raportowania wpłat do PPK na ZUS RCA.
X.  Dane osobowe w świetle ustawy o RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej.

XI. Przepisy karne  w związku z  niewłaściwym  wykonywaniem  obowiązków w zakresie PPK .

 

OPINIE

Moja opinia w sprawie szkolenia on – line, jest pozytywna, przynosi wiele korzyści i swobody. Komunikacja na czacie funkcjonuje równie dobrze, jak na stacjonarnym szkoleniu, nie trzeba nigdzie dojeżdżać i tracić czasu na dojazdy, a co najważniejsze można swobodnie wziąć udział w szkoleniu które nie jest organizowane w moim mieście.

Monika Maserak - TARGOWISKA Sp. z o.o

Szkolenia organizowane przez firmę ApexNet są zawsze na wysokim poziomie. Osoby opiekujące się szkoleniem zawsze są przyjazne i uczynne. Właściwie na tych szkoleniach czuję się już jak w domu.

Skomrucha Wojciech - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

CENA ZAWIERA

  • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

  • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

  • Dostęp do EduStrefy

  • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

  • Certyfikat w wersji on-line

*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Nowak-Przybylska
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907