SZKOLENIA VOD

TEMAT

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w nowej ustawie Pzp.

Jak ustrzec się naruszeń i przygotować do kontroli.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Czy wiesz, że....1 stycznia 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zmiany w dyscyplinie związane są z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, koniecznie przyjdź na szkolenie i dowiedź się jak odnosić się do najnowszych przepisów i wdrożyć je w życie. Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych od 2021 roku

TRENER

Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UZ, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, konsultant w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 570
Liczba opinii o trenerze: 219

Kieruje studiami podyplomowymi z zamówień publicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz prowadzi zajęcia na Studium Zamówień Publicznych organizowanym przez ApexNet.

Prowadzi szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

PROGRAM

Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 • Odpowiedzialność kierownika zamawiającego
 • Odpowiedzialność członków komisji przetargowej
 • Odpowiedzialność pracowników zamawiającego
 • Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych i konkursów

 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
 • Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
 • Łączenie zamówień lub dzielenie zamówienia skutkujące ominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
 • Określenie kryteriów oceny ofert.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
 • Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
 • Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne

Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami unijnymi w ramach zamówień publicznych

 • Nieprawidłowości związane z szacowaniem wartości zamówień w ramach projektów unijnych
 • Wykorzystanie środków unijnych niezgodnie z procedurami zamówień publicznych

Jakie nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych rodzą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 • Nieprawidłowości przy ustalaniu należności od wykonawców
 • Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
 • Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów
  • Nowe zasady umarzania należności.
  • Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
  • Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności od wykonawców

Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Powody umorzenia postępowania
 • Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

OPINIE

Trener przekazuje swoją wiedzę w sposób jasny, zrozumiały i rzetelny. Trener jest bardzo otwarty na pytania kursantów i udziela odpowiedzi w pełni zrozumiale dla wszystkich.

Agnieszka Gruba - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Szkolenie bardzo interesujące. Pan prowadzący przeprowadził szkolenie w bardzo ciekawy sposób, można było poruszać pojawiające się (na co dzień) problemy, które były na bieżąco omawiane.

Maja Czaplicka - Muzeum Niepodległości w Warszawie

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Ewaryst Kowalczyk
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907