SZKOLENIA VOD

TEMAT

Roboty budowlane w nowej ustawie Pzp i w Prawie budowlanym

-najważniejsze zmiany i różnice obowiązujące od 2021r.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Stwórz solidne postępowanie w zakresie robót budowlanych dzięki wiedzy na temat: kosztorysu ofertowego, jako podstawy obliczenia ceny ofertowej, umów, podwykonawców w zamówieniach publicznych, e-fakturowania…i wielu innych niezbędnych zagadnień, które pomogą Ci w skonstruowaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane. Po szkoleniu dowiesz się, jak w prosty i poprawny sposób przygotować postępowanie oraz w szczególności, jakie zapisy uwzględnić w umowie, by zabezpieczyć swój interes.

TRENER

Jerzy Dylewski

Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 313
Liczba opinii o trenerze: 14

Aktualnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno–budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego oraz zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Od 1995 do 2004 roku był arbitrem z listy prezesa UZP.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie
 2. Kilka wybranych zmian generalnych
 • nowe progi wartościowe, rezygnacja z powiązania z kursem euro
 • nowy tryb podstawowy w zamówieniach klasycznych
 • rezygnacja z „zamówień bagatelnych”
 1. Dalej obowiązujące groteskowe definicje dotyczące sfery budownictwa,
 2. Rezygnacja z  rozporządzenia o klasyfikacji NACE (która w praktyce nic nie zmieniła)
 3. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane, dalej obowiązujące rozporządzenie o kosztorysie inwestorskim i jego mankamenty związane z nowymi regulacjami ustawy

6. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

 • roboty budowlane wg Prawa budowlanego i nowe rozporządzenie i zakresie i formie projektu budowlanego
 • roboty budowlane wg Prawa zamówień publicznych, nadal obowiązujące rozporządzenie o dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

7. Opis sposobu obliczania ceny w SWZ na wykonanie robót budowlanych

 • kosztorys ofertowy jako podstawa obliczenia ceny ofertowej;
 • kiedy żądać kosztorysu ofertowego?
 • podstawy sporządzenia kosztorysu ofertowego w przypadku:
  • wynagrodzenia kosztorysowego,
  • wynagrodzenia ryczałtowego;
 • agregacja robót w kosztorysie ofertowym i problem waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy związanego ze zmianą cen materiałów budowlanych

8. Nowe obligatoryjne elementy umowy o roboty budowlane

9. Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane

10. Biurokracja rośnie ….., analiza potrzeb, raport z realizacji

11. Kalkulacja kosztów życia budynków – rozporządzenie z 2018 roku i jego mankamenty .

OPINIE

Brak jakich kolwiek zastrzeżeń, trener Pan Jerzy Dylewski na poziomie 150%

Katarzyna Sternik - JW. 2063

Materiał przekazany w interesujący sposób, z zaznaczeniem najistotniejszych kwestii, których interpretacje są kontrowersyjne. Wiedza przekazana językiem prostym, zrozumiałym, lekkim do przyswojenia i zapamiętania.

Agata Zielińska - EkoWodrol

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Jerzy Dylewski
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907